Μέχρι πού μπορεί να διορθώσει ο Γενικός Δείκτης

Τελικά, η κορυφή των 1410 μονάδων δεν προσπελάστηκε, και οι αγοραστές θα ψάξουν χαμηλότερα επίπεδα

Η εν εξελίξει διορθωτική κίνηση δεν μπορεί επ’ ουδενί λόγο να μεταφρασθεί αρνητικά.

Τουναντίον, κάθε τέτοια συνθήκη, οδηγεί υπό προϋποθέσεις σε ανατροφοδότηση της ανοδικότητας.

Δύο παρατηρήσεις που επιρρωνύουν είναι πρώτον η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα (τουλάχιστον χαμηλότερη των τελευταίων πολλών συνεδριάσεων), ένα γνωστό χαρακτηριστικό σε τέτοιου είδους κομμάτια˙ δεύτερον, η αναγνώριση των εν ισχύ παραγόντων που οδήγησαν ήδη τις τιμές εδώ και ενδέχεται να υποστηρίξουν την περαιτέρω άνοδο.

Εξάλλου, το κλίμα διεθνώς παραμένει καλό (S&P500 και Nasdaq Composite) σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ και επίκεινται αποτελέσματα χρήσης 2023 για τις εισηγμένες, με το εννεάμηνο να έχει προϊδεάσει θετικά για μια πληθώρα δεικτοβαρών.

Διαγραμματικά, ο Δείκτης έχει το 1380-1383 ως πρώτο επίπεδο στηρίξεων, με βασικό τασικό τις 1362-65 και έξοδο κάτω από 1345 σε ημερήσιο κλείσιμο. Από την άλλη, με ευκταίο στόχο για το 2024 τη ζώνη των 1600-1650, δεν θα μας εξέπληττε μια προσέγγιση των 1450.

Επομένως, με λίγη υπομονή, θα μπορούσε κάποιος να ξαναδεί χαρτιά που είτε πούλησε στην κορυφή των 1410, ή ακόμα και δεν είχε ποτέ, ώστε να ακολουθήσει για τη συνέχεια.

Επαναλαμβάνουμε ότι προτιμότερο είναι να τοποθετούμεθα σε τίτλους που ήδη έχουν τρέξει και υποστηρίξει την ισχύουσα τάση, κι ας μοιάζουν «ακριβότερα» άλλων που δεν έτρεξαν (ή ακόμα και έγραψαν ζημίες). Όπως ακριβώς προτιμούμε να ξεφορτωνόμαστε από το χαρτοφυλάκιό μας τίτλους που δεν έτρεξαν, παρά εκείνους με τις υψηλότερες αποδόσεις.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.