Ζημιά 79 εκατ. ευρώ για τη Fosun το 2018 λόγω Folli Follie

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Fosun για το 2018  η Fosun αναγνώρισε ζημιά από την καθαρή αξία της συμμετοχή της στη Folli Follie 141 εκατ. ευρώ και για τη χρήση έγραψε ζημιά 79 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 “στο τέλος της περιόδου αναφοράς, ο όμιλος προέβη σε πλήρη πρόβλεψη απομείωσης για την επένδυση στην Folli Follie και η ζημία της εύλογης αξίας που αναγνωρίστηκε κατά την περίοδο αναφοράς ήταν 141 εκατ. ευρώ ενώ η συσσωρευμένη καθαρή ζημιά ήταν 79 εκατ. ευρώ”.

Ο κινεζικός όμιλος αναφέρει πως κατέχει το 16,37% της Folli Follie, ενώ σημειώνει πως θα συνεχίσει παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη στην ελληνική εταιρεία.

Ο όμιλος Fosun αναφέρει πως επένδυσε στην Folli Follie 86 εκατ. ευρώ, το συνολικό μέρισμα που έλαβε κατά τη διάρκεια των ετών ήταν 7 εκατ. ευρώ, το κέρδος εύλογης αξίας από την επένδυση στην FFG από το τέλος του 2017 ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ, ενώ η συσσωρευμένη καθαρή ζημιά 79 εκατ. ευρώ.