Υψηλή πτήση για όλους τους δείκτες στην Wall Str (+4,4% o Nasdaq)

Υψηλή πτήση για όλους τους δείκτες στην Wall Str (+4,4% o Nasdaq)