Υψηλές πτήσεις στο κινεζικό χρηματιστήριο (12.10.2020)

Shanghai Stock Exchange.

Υψηλές πτήσεις στο κινεζικό χρηματιστήριο