Υπουργείο Παιδείας: Έκτακτη επιχορήγηση 31,5 εκατ. ευρώ στα ΑΕΙ

16

Την έκτακτη επιχορήγηση των ΑΕΙ με 31,5 εκατ. ευρώ -αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι- υπέγραψε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, με στόχο, κυρίως, τη συνδρομή στην κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους των ιδρυμάτων που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση καθώς και άλλων λειτουργικών δαπανών.

Η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ ανέρχεται το 2022 σε 236 εκατ., αυξημένη κατά 44 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη του 2019. Ενδεικτικά, η τακτική επιχορήγηση ήταν: 189 εκατ. ευρώ το 2017, 195 εκατ. το 2018, 192 εκατ. το 2019. Η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ καλύπτει κυρίως δαπάνες λειτουργικές, σίτισης, στέγασης και εντεταλμένων διδασκόντων.

Επιπλέον, η επιχορήγηση για τη στήριξη της στέγασης των φοιτητών ξεπερνά φέτος τα 70 εκατ. ευρώ. Έως τον περασμένο Σεπτέμβριο, το φοιτητικό επίδομα ήταν 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο κατά έτος. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε από το βήματ της ΔΕΘ μια σημαντική αύξηση, η οποία ισχύει αναδρομικά από πέρυσι. Πλέον, το φοιτητικό επίδομα είναι προσαυξημένο κατά 50%, για όλους τους δικαιούχους – από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, ενώ η αύξηση είναι 100%, στα 2.000 ευρώ, εάν δύο φοιτητές επιλέξουν να συγκατοικήσουν. Συνολικά, η τακτική και έκτακτη επιχορήγηση για τα ΑΕΙ, ενδεικτικά, ανήλθε στα εξής ποσά: το 2022 265 εκατ., το 2020 219 εκατ., το 2017 189 εκατ., το 2016 150 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της κυρίας Κεραμέως, κατανεμήθηκαν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας 400 νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης προς την υπουργό, η οποία έγινε δεκτή, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

α. το 65% των 400 θέσεων μελών ΔΕΠ, αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-22,

β. το υπόλοιπο 35% των 400 θέσεων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είχαν εφαρμοστεί και τα προηγούμενα δύο έτη.

Αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ είναι ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών, αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, αριθμός θέσεων ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αναπληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 έχουν δοθεί 1.850 νέες θέσεις Μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια και πλέον το ισοζύγιο των νέων θέσεων προς τις συνταξιοδοτήσεις είναι θετικό κατά 122 θέσεις.