«Υποτιμημένες» μετοχές που βγάζουν κέρδη και μοιράζουν… χρήμα

Ποιες από τις μετοχές του ΧΑ που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία είναι κερδοφόρες, διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα και μοιράζουν φέτος χρήματα στους μετόχους τους. Αναλυτικοί πίνακες.

«Υποτιμημένες» μετοχές που βγάζουν κέρδη και μοιράζουν… χρήμα

Ποιες από τις μετοχές του ΧΑ που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία είναι κερδοφόρες, διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα και μοιράζουν φέτος χρήματα στους μετόχους τους. Αναλυτικοί πίνακες.

Με άλλα λόγια, μόλις οι τέσσερις στις δέκα εισηγμένες εταιρείες αποτιμώνται πάνω από την καθαρή τους θέση.

Σε θεωρητική βάση, όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης P/BV (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια) τόσο ελκυστικότερη είναι η απόκτηση μιας μετοχής, όταν όλοι οι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί (όπως όλοι οι δείκτες, έτσι και αυτός έχει τις δικές του αδυναμίες, όπως π.χ. το ότι δεν συνεκτιμά προοπτικές, ρευστότητα και κερδοφορία της εταιρείας).

Το ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο που προκύπτει από τους παρατιθέμενους πίνακες είναι ότι μεταξύ των εισηγμένων που διαπραγματεύονται κάτω -ή και πολύ κάτω- από την καθαρή τους θέση συγκαταλέγονται εταιρείες, οι οποίες:

• Εμφανίζουν θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ή και κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα (EATAM).

• Έχουν ισχυρή ρευστότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο (net cash), δηλαδή τα διαθέσιμά τους είναι υψηλότερα των συνολικών τους δανειακών υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Λογισμός, IDEAL, ΕΚΤΕΡ, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, Centric, Alpha Αστικά Ακίνητα, Epsilon Net, ΕΥΔΑΠ, Nexans Hellas, ΑΔΜΗΕ, Ευρωπαϊκή Πίστη, PROFILE και ΓΕΚΕ.

• Προχώρησαν ήδη ή θα προχωρήσουν σε χρηματική διανομή (μέρισμα ή/και επιστροφή κεφαλαίου) μέσα στη φετινή χρονιά προς τους μετόχους τους. Μεταξύ αυτών οι Χαϊδεμένος, Inform Λύκος, Αφοί Κορδέλλου, Νάκας, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΙΝΟΙΛ, BriQ Properties, ΑΔΜΗΕ, Πλαστικά Θράκης, Intercontinental ΑΕΕΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη, PROFILE και ΓΕΚΕ. Η λίστα αυτή είναι πολύ πιθανόν ότι θα διευρυνθεί έως το τέλος του έτους, καθώς ορισμένες εταιρείες είτε δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τη φετινή τους μερισματική πολιτική, είτε ενδεχομένως να προχωρήσουν σε επιστροφές κεφαλαίου κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς.

• Εντάσσονται στους ισχυρούς «παίκτες» στους κλάδους που δραστηριοποιούνται (ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα των ΔΕΗ, Έλαστρον, Μύλοι Λούλη, Ελλάκτωρ, J&P ΑΒΑΞ +1,56% Άβαξ, ΕΥΔΑΠ, Attica Group, Viohalco, Καραμολέγκος, ΕΛΤΟΝ Χημικά, ΕΛΤΡΑΚ, Καράτζης, ΙΑΣΩ, Μινωικές Γραμμές και ELVALHALCOR.

Επιπλέον, λίγο πάνω από τη λογιστική τους αξία διαπραγματεύονται όμιλοι όπως η GRIVALIA, ο Μυτιληναίος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΕΥΑΘ, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος και το Πλαίσιο.

Προφανώς, ο δείκτης P/BV αποτελεί μόνο έναν από τους χρηματιστηριακούς δείκτες και καθόλου δεν σημαίνει πως εταιρείες που διαπραγματεύονται πάνω από τη λογιστική τους αξία δεν μπορούν να είναι ελκυστικές για επένδυση.

Στέφανος Kοτζαμάνης[email protected]