Υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.) υπέγραψαν σήμερα ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης. Σκοπός του Συμφώνου είναι η συνεργασία και η ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική.

Η συνεργασία ΕΒΕΑ και Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων χωρών, Επιμελητήρια του εξωτερικού και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων,
  • Διασύνδεση με clusters, funds και οργανισμούς καινοτομίας Ελλήνων στο εξωτερικό,
  • Διοργάνωση αποστολών και συμμετοχή σε διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια και εκθέσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό,
  • Δημιουργία data base Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και την καινοτομία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό,
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος θεματικών θερμοκοιτίδων σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία και την  Αγροτεχνολογία,
  • Ανάπτυξη συνεργασίας και αξιοποίηση του Business Angels Network,
  • Διασύνδεση με σημαντικά οικοσυστήματα του εξωτερικού με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία,
  • Διασύνδεση και συνεργασία με τις πρωτοβουλίες ψηφιακής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • Επεξεργασία και ανάπτυξη προγράμματος αξιοποίησης καινοτομιών που αναπτύσσονται στα προγράμματα incubation και acceleration της Θ.Ε.Α., με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Π.Τ.Α.Α.,
  • Ενεργοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και προγράμματος προβολής και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας της Θ.Ε.Α. και των πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία με τo Π.Τ.Α.Α.,
  • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ανέφερε: «Σήμερα ανακοινώνουμε την υπογραφή ενός νέου Συμφώνου Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας που έχει το ΕΒΕΑ με την Περιφέρεια Αττικής, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όχι μόνο της Αττικής αλλά συνολικά της οικονομίας της χώρας, μέσα από τη στήριξη της νεανικής και όχι μόνο επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Έτσι θα συμβάλλουμε ενεργά και στην αντιμετώπιση του brain drain όσο και του brain waste, της φυγής, αλλά και της σπατάλης, της υποαξιοποίησης ανθρώπινου κεφαλαίου, που συνιστούν τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση, στην προσπάθεια να χτίσουμε κάτι υγιές μετά τα χρόνια της κρίσης.

Τα Επιμελητήρια, όπως και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, έχουν άμεση γνώση των αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τόνωση της ανάπτυξης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν, κυρίως, να συμβάλουν στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης, θετικής επιχειρηματικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία.

Ως ΕΒΕΑ αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Υπηρετώντας αυτό το στόχο, το Επιμελητήριό μας έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δομών και υπηρεσιών, όπως είναι η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ. Επιπλέον, από κοινού με την Περιφέρεια έχουμε θεσμοθετήσει και διοργανώνουμε τα βραβεία Athens Startup Awards, το Athens Innovation Festival και συμμετέχουμε σε διεθνή events καινοτομίας».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής καλύπτει τις ανάγκες του περιφερειακού σχεδιασμού χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας έργα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει στρατηγικά την στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, γιατί μπορεί να αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου.

Στην Περιφέρεια Αττικής, πιστεύουμε, ότι οι startups χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια και λύσεις, τις οποίες τελικά αν δεν βρουν στην Ελλάδα, θα απευθυνθούν σε άλλα οικοσυστήματα που είναι έτοιμα να τις αγκαλιάσουν υιοθετώντας ιδέες τους.

Στην προοπτική αυτή εντάσσεται και το Σύμφωνο Συνεργασίας που αναπτύσσουμε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα, με τη στήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.), στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΕΒΕΑ, παρουσιάζουν την επιχειρηματική τους ιδέα, με προϊόντα και υπηρεσίες εν δυνάμει νέων επιχειρηματιών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, μέσω της αμοιβαίας επωφελούς συνέργειας με τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, έδωσε, δίνει και θα δίνει το παρόν, σε κορυφαία events, όπως το Web Summit στη Λισαβόνα, το Φεστιβάλ Slush στο Ελσίνκι και το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, το DLD στο Τελ-Αβίβ, την Startup-grind στη Silicon Valley. Και ήδη δρομολογεί και για την επόμενη χρονιά, συμμετοχή σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, με επίκεντρο τις start ups και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, με συνεργούς / εταίρους Επιμελητήρια και φορείς, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Enterprise Greece ή το Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.

Η συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ εστιάζει στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων που συνδέονται με τη θερμοκοιτίδα, διασφαλίζοντας την αναγκία χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων όπως η συμβουλευτική (mentoring/coaching) και η δικτύωση (networking).

Ο ρόλος των θερμοκοιτίδων έχοντας ξεπεράσει τα εμπόδια της χρηματοδότησης, των κανονιστικών διοικητικών απαιτήσεων και της διασύνδεσης με επιχειρηματικούς εταίρους, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, που είναι και το ζητούμενο.

Και τα αναμενόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα, με την πολλαπλή παρουσία σε νέες αγορές με θετικές προοπτικές, την ενίσχυση και επέκταση παρουσίας σε ήδη υπάρχουσες αγορές, τη δημιουργία νέων συνεργασιών στην Περιφέρεια Αττικής, στη χώρα, στο εξωτερικό, με τη στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομίας, σκιαγραφείται το αύριο του ελληνικού επιχειρείν».