Υποχρεωτική η ανακύκλωση για την έκδοση άδειας οικοδομής

Υποχρεωτική θα είναι για όλες τις νέες οικοδομές η ύπαρξη χώρου για την τοποθέτηση κάδων/δοχείων ανακύκλωσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που παρουσίασαν χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Μανώλης Γραφάκος και το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από αύριο. Σύμφωνα με αυτό, για να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο ανακύκλωσης σε ισόγεια, αυλές, πιλοτές και προσβάσιμα υπόγεια.

Η απευθείας υποχρέωση αφορά τη συλλογή τεσσάρων αστικών αποβλήτων: μέταλλο, χαρτί, πλαστικό και γυαλί. Τα απόβλητα των συσκευασιών θα συλλέγονται χωριστά, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα τέλη για όσους δημότες παράγουν λιγότερα απόβλητα ή ανακυκλώνουν περισσότερο.

Επίσης. από την 1η Ιανουαρίου 2021 επιβάλλεται τέλος ταφής σε όλα τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή. Το τέλος έχει οριστεί στα 15 ευρώ ανα τόνο αποβλήτων και θα αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ τον τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο. Το συγκεκριμένο τέλος θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και θα διατίθεται κατά 50% στους δήμους με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων συλλογής και ανακύκλωσης, κατά 40% ως ανταμοιβή στους δήμους με υψηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση και κατά 10% για τη χρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας στη σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον χωριστά ανάλογα με το υλικό τους.
  2. Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (πρόκειται για την ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω»).
  3. Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική.
  4. Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής χωριστά για τα τέσσερα είδη αποβλήτων.
  5. Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και στις επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.