Υπό τύπον αστείου λέγονται και μεγάλες αλήθειες

Υπό τύπον αστείου λέγονται και μεγάλες αλήθειες