Υπό την εποπτεία της ΕΚΤ οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει την επίβλεψη συστημικών επενδυτικών εταιρειών στο πλαίσιο νομικών αλλαγών που ενισχύουν τον εποπτικό της ρόλο.

Εταιρείες με ενεργητικό άνω των 30 δις ευρώ που εκτελούν χρέη αναδοχής ή συναλλάσσονται με χρηματοπιστωτικά εργαλεία για λογαριασμό τους, θα πρέπει να αιτηθούν τραπεζικής άδειας βάσει νέας νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στη διάρκεια της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα σήμερα.

Οι ευρωπαϊκές αρχές θέτουν τις χρηματιστηριακές εταιρείες υπό αυστηρότερο έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι των επιχειρήσεων συναλλαγών εποπτεύονται καταλλήλως. Η ΕΚΤ σταθερά διευρύνει τον εποπτικό ρόλο της από το 2014 όταν ανέλαβε την εποπτεία των τραπεζών της Ευρωζώνης και ξανά όταν οι διεθνείς τράπεζες άρχισαν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στη ζώνη του ευρώ εξαιτίας του Brexit.

Μια πρώτη ομάδα πιθανότατα θα εισέλθει υπό την εποπτεία της ΕΚΤ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα. Η ΕΚΤ ήδη επιβλέπει τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες των μεγάλων τραπεζών της Ευρωζώνης και εξετάζει τη διεύρυνση αυτών των τραπεζών που μετέφεραν ενεργητικά στην Ε.Ε. μετά το Brexit. Η Citigroup ανακοίνωσε νωρίτερα στη διάρκεια του μήνα ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία της στην Ε.Ε. είδε τα ενεργητικά της να τετραπλασιάζονται πέρυσι και ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να τεθεί υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.