ΥΠΕΞ: Σύμβαση με τον ΟΤΕ για την αναβάθμιση του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου Net-Vis

Σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΝΕΤ-VIS, που συνδέει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω 141 κόμβων με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της Ελλάδας, σε 83 χώρες υπέγραψαν το υπουργείο Εξωτερικόν και ο ΟΤΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, η  αναβάθμιση  αυτή του δικτύου ΝΕΤ-VIS θα μπορέσει να υποστηρίξει, πέρα από το  ηλεκτρονικό Σύστημα Θεωρήσεων (βίζες), και τα υπό υλοποίηση  συστήματα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΕΤΙΑS (European Travel Information and Authorisation System) ως και το Entry – Exit System, τα οποία πρόκειται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να εισαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Smart boarders” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η σύμβαση προβλέπει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και την εκπαίδευση προσωπικού του ΥΠΕΞ.

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 26,1 εκατομμύρια Ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το “Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας”. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4,5 χρόνια (έως 31.12.2022), με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 4,5 χρόνια. Με την ένταξη του έργου στα συγχρηματοδοτικά Προγράμματα Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, εξοικονομείται ποσό περίπου 5.000.000 Ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ. Ένα ποσό που πληρώνονταν μέχρι σήμερα στην προηγούμενη σύμβαση με τον ΟΤΕ, μόνο για τη μίσθωση των γραμμών του δικτύου NET- VIS, και μάλιστα με το μισό εύρος ζώνης από αυτό που θα παρέχεται πλέον από τον ΟΤΕ με τη νέα σύμβαση.

Επίσης, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι εξοικονομείται ποσό περίπου 4.000.000 ευρώ ετησίως από εθνικούς πόρους, λόγω της συγχρηματοδότησης του από τα ΕΣΠΑ. Στη νέα σύμβαση, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού ύφους 1,9 εκατομμυρίων Ευρώ και 1,5 εκατομμυρίων Ευρώ για τη συντήρηση  του υπάρχοντος  εξοπλισμού και του υφιστάμενου λογισμικού του δικτύου ΝΕΤ-VIS.

Η ανάθεση του έργου έγινε με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Η διαγωνιστική διαδικασία ελέγχθηκε σε όλα τα στάδιά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τη νομιμότητά της, το οποίο και δεν διαπίστωσε την οποιαδήποτε νομική πλημμέλεια.

Τέλος, σημειώνεται πως η σύμβαση υπογράφηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντος Σύμβουλο του ΟΤΕ ΑΕ κ Μιχαήλ Τσαμάζ.