ΥΠΕΝ: Υπογραφή προσαρτήματος σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου, Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η τριμερής υπογραφή Προσαρτήματος επί της από 2.2.2022 Σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παντελή Κάπρο και των εταιρειών «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» και «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.». Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η εκτέλεση έργων επί του κλειστού ενωτικού υδραγωγείου Μόρνου – Μαραθώνα, τμήμα Κλειδί – Δαφνούλα.

Με τη συμφωνία προωθείται η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου αναβάθμισης του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αττικής.