ΥΠΕΝ: Τι προβλέπει για ΑΠΕ και εξοικονόμηση το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έθεσε σήμερα Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης.

Μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις προβλέπουν:

  • Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών υποχρεούνται κατά την εγκατάσταση αυτών -και σε κάθε περίπτωση πριν από την ηλέκτρισή τους- σε φύτευση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, περιμετρικά της εγκατάστασης (σε κάποια υποτμήματα και εντός αυτής), φυτών συμβατών με τη βλάστηση της περιοχής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εδαφικό υπόστρωμα και τη δυνατότητα άρδευσης.
  • Οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ, πριν από την ηλέκτρισή τους, υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, όπως με την ενίσχυση των πηγών τροφοδότησης νερού για τη δασοπυρόσβεση και την εγκατάσταση δεξαμενών.
  • Δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, αναγκαίος ηλεκτρικός χώρος για την σύνδεση με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, ισχύος τουλάχιστον ίσης με 2000 MW.
  • Με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου προωθούνται δράσεις, που αφορούν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού αρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Η χρηματοδότηση παρέχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Θεσπίζονται δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος και μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών για λόγους διαφάνειας.
  • Διευρύνεται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να επεμβαίνει, πραγματοποιώντας εργασίες υλοτομίας (π.χ. κλαδέματα), που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και στην επιτάχυνση των εργασιών για την ενίσχυση της επάρκειας του δικτύου.
  • Δίνεται παράταση στις προθεσμίες για την κατασκευή σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές που επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias», και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Αποκλειστικά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, παρέχεται η δυνατότητα με το εκάστοτε αίτημα τροποποίησης να εκκινούν, εκ νέου, οι προθεσμίες που τους τίθενται για την αδειοδότησή τους.
  • Διευκολύνεται η επιδότηση περίπου 9.000 ωφελούμενων από προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, από τον ΔΕΔΔΗΕ, ως φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών.
  • Για λόγους ενεργειακής εξοικονόμησης καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε απολήξεις κλιμακοστασίων, εφόσον τηρούν συγκεκριμένη κλίση, για την προστασία από τα όμβρια ύδατα.