Υπ. Εργασίας: Παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας

Για τέσσερις μήνες παρατείνεται το πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς» με πρόσθετη χρηματοδότηση 42 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το τρέχον πρόγραμμα απευθυνόταν σε 25.000 ωφελούμενους ανέργους, αλλά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οδήγησε στην κάλυψη 19.148 θέσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση της εν λόγω παράτασης.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.