Υγιέστεροι, αλλά και σημαντικά μικρότεροι- Ναι μεν, αλλά…

Τραπεζικός Τομέας:

Η μείωση του… αποθέματος των επισφαλών δανείων των ελληνικών τραπεζών οδηγεί επίσης σε συρρίκνωση των περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού συστήματος, γεγονός που μπορεί να κάνει τους εγχώριους δανειστές υγιέστερους αλλά και σημαντικά μικρότερους. Αυτό έρχεται σε μια εποχή που η διείσδυση της τεχνολογίας αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας τους, μειώνοντας τις εργασίες στα δίκτυά τους από συμβατικούς κλάδους.

  • Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα έφθασε τα € 225 δισ. στο τέλος του 2018, εκ των οποίων το 60% συνίστατο σε δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό οφείλεται στη επιδιωκόμενη μείωση κατά 50 δισ. Ευρώ, που είναι ο στόχος για τη μείωση των επισφαλών δανείων μέχρι το 2023.

ΣΚΟΠΟΣ όμως των τραπεζών δεν είναι μόνο να μειώσουν τα αποθέματά τους, αλλά και να μειώσουν το προσωπικό που απασχολείται στη διαχείριση αυτά τα δάνεια. Η προσπάθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί και σε επίπεδο ομίλου, μέσω της εκποίησης δραστηριοτήτων που δεν αποτελούν τον πυρήνα των τραπεζών, καθώς και με την παύση ορισμένων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

ΣΤΗΝ κορύφωσή του το 2008, ο αριθμός των εργαζομένων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα ξεπέρασε τις 66.000. Πέρυσι, ο αριθμός αυτός (συμπεριλαμβανομένων των μη συστημικών τραπεζών) μειώθηκε σε 39.380 άτομα, δηλαδή μείωση 26.780, ή πάνω από 40%. Ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε κατά περισσότερο από 51% σε μια δεκαετία, από 4.097 το 2008 σε 1.979 το 2018.

Η ΜΕΙΩΣΗ του προσωπικού ήταν πολύ ταχύτερη τα τελευταία χρόνια από τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος, επειδή οι τράπεζες ήταν αργές στην ανακούφιση βιβλία μη εκτελεστικών δανείων. Μετά από ένα εθελοντικό πρόγραμμα απολύσεων το 2018 που οδήγησε σε 2.582 λιγότερες τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος μιλούν για μείωση του προσωπικού κατά 4.000 άτομα.

Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών για τη μείωση των υπαλλήλων τους δεν περιορίζονται σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, με τα οποία αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 1.500 άτομα.

  • Ακόμα μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού αναμένονται – έως και 2.500 άτομα – μέσω της μεταφοράς της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες επενδύσεων, με παράλληλη μεταφορά υπαλλήλων.
  • Η Εθνική Τράπεζα οφείλει αυτή την εβδομάδα να παρουσιάσει το σχέδιο μετασχηματισμού της, η βασική της διάσταση είναι η μείωση του προσωπικού της κατά 2.000 έως το τέλος του έτους.
Print Friendly, PDF & Email