Υγεία: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Hygeia Hospital Tirana στην American Hospital, έναντι 1 εκατ. ευρώ

Tην ολοκλήρωση της πώλησης του συνολικού ποσοστού (100%) των μετοχών της θυγατρικής Hygeia Hospital Tirana στην American Hospital -που εδρεύει στα Τίρανα Αλβανίας- γνωστοποίησε ο Όμιλος Υγεία.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ περίπου και έχει υπολογισθεί με την μέθοδο συμψηφισμού καθαρών υποχρεώσεων (cash free – debt free) κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι η American Hospital αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΗΗΤ συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου καθώς επίσης και υποχρεώσεων προς εταιρείες του Ομίλου Υγεία συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου).
Το σύνολο του τιμήματος θα χρησιμοποιηθεί για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.