Yalco – Εγκρίθηκε η πώληση των ακινήτων σε Οινόφυτα και Καλοχώρι

Τις αποφάσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO. Οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα,  21/12/2021 στην έδρα της εταιρείας στο Καλοχώρι.

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.210.766 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης των αποφάσεων του Δ.Σ. για τη μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας, με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, οι κύριοι μέτοχοι επικύρωσαν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση α) των ακινήτων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας έναντι τιμήματος 8.250.000 ευρώ με ταυτόχρονη μίσθωση 10ετούς διάρκειας σε μέρος αυτών όπου η εταιρεία θα συνεχίσει την δραστηριότητά της, β) μέρος των ακινήτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης έναντι τιμήματος 1.400.000 ευρώ, και γ) την είσπραξη της επίδικης και εκχωρηθείσας απαίτησης έναντι της Home City ποσού 1.250.000 ευρώ.

Το σύνολο των πιο πάνω ποσών διατέθηκε για την απόσβεση των υποχρεώσεων της εταιρείας που μεταβιβάσθηκαν από τις τράπεζες στην εταιρεία του Ν.4354/2015.

Επιπλέον, με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, έτσι ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα της εταιρείας. Δραστηριότητες που περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό που θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και στον εταιρικό ιστότοπο και αφορούν:

Α. στις εξ αποστάσεως πωλήσεις μέσω διαδικτύου e-shop
Β. στον κατασκευαστικό τομέα, όπως 1) η αγορά, πώληση, ή με οποιοδήποτε τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, ή εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης, οποιωνδήποτε μηχανημάτων και εφαρμογών 2) η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, 3) η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για τεχνικά έργα.
Γ. την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Τέλος, με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, οι κύριοι μέτοχοι επικύρωσαν α) την εκλογή του κου Μιχάλη Μπουτάρη και της κυρίας Μαριάννας Γερακίτη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών κ. Ιωάννη Βεζύρογλου και Αμεντέο Οντόνι, β) τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση προς το Χ.Α. την 03/11/2021 και γ) επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. όπου κατόπιν της παραίτησης του κου Βεζύρογλου από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, όρισε ως μέλος αυτής, σε αντικατάστασή του, τον κο Μιχαήλ Μπουτάρη και μετά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Πλούμπης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Ελένη Ζενάκου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Μιχαήλ Μπουτάρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της
Επιτροπής Ελέγχο