Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Premia

Ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η δημόσια προσφορά της Premia Properties για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 100.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Το εύρος απόδοσης κυμαίνεται στα 2,70% – 3,10%.

Η εταιρεία ακινήτων, η οποία έχει ήδη ηγετική θέση στα logistics, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξή της σε τομείς που ήδη αποτελούν βασικούς πυλώνες δράσης της, όπως τα big boxes, τα ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα κ.α., ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επεκταθεί στην οικιστική αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Μάλιστα μέσα στο 2022, αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων..

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ με τις δαπάνες έκδοσης να είναι έως 3,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Ως εκ τούτου, τα καθαρά κεφάλαια που θα λάβει η εταιρεία, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 96,5 εκατ. ευρώ.

Ποσό 39,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της Εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου 39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.

Ποσό 53,9 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, ενώ ποσό 3 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.