Ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολόγων της Costamare – Τι αναφέρει η εταιρεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 25 Μαΐου η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Costamare Participations Plc, με την εγγύηση της Costamare Inc., για την εισαγωγή τους στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Costamare, από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές (προσφέρθηκαν 665,17 εκατ. ευρώ). H απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,70%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 25 Μαΐου η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Costamare Participations Plc, με την εγγύηση της Costamare Inc., για την εισαγωγή τους στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα που συμμετείχε στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: (α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και (β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Μαΐου, ξεκινάει η διαπραγμάτευση του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CMPB1».

Ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος, CEO της Costamare

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η Εταιρεία ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των Ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Γρηγόρης Ζήκος, CFO της Costamare

Επιπλέον, ευχαριστεί τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και Συμβούλους Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την Optima bank, Ανάδοχο της Έκδοσης.