XAΡΑΚΙΕΣ κι άλλα τινά – ΙΝ και ΑΟΥΤ – 26/27 Ιανουαρίου 2020 (1)

EYAΠΣ@4,8000: Η ΕΥΑΘ  έχει τμήσει ανοδικά τον περασμένο Ιούλιο μια 12ετή καθοδική γραμμή τάσης και τους τελευταίους δύο μήνες προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη διάσπαση αυτή «πατώντας» πάνω στην περιοχή των  4,70 με 4,60 ευρώ. Εάν όντως επιβεβαιωθεί τότε θα πρέπει να αναμένουμε μια βίαιη κίνηση προς τη μεσοπρόθεσμη αντίσταση των 6,20 ευρώ. Κατακερματισμός του ανοδικού σεναρίου μπορεί να γίνει μόνο με τη καθοδική φυγή κάτω από τα 4,40 ευρώ με ισχυρό όγκο συναλλαγών.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
4,8000 0,00% 131.595 24/01/2020
4,8000 0,00% 47.147 23/01/2020
4,8000 0,00% 492.867 22/01/2020
4,8000 0,42% 43.746 21/01/2020
4,7800 -0,21% 23.792 20/01/2020
4,7900 0,21% 17.028 17/01/2020
4,7800 -0,21% 13.569 16/01/2020
4,7900 -0,21% 40.335 15/01/2020
4,8000 0,21% 4.286 14/01/2020

………

 • ΚΕΦ/ΣΗ: 174,5 εκατ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 4,720 5,000 0,21
30 ημερών 4,700 5,000 1,05
3 μηνών 4,600 5,100 -2,83
6 μηνών 4,600 5,700 -2,04
12 μηνών 4,200 5,700 11,89

….

****

ΠΡΟΦ@4,0200 ευρώ: H Profile η οποία διαθέτει πλέον παρουσία σε 38 χώρες και δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή του banking, του investment banking, του fintech και του treasury αναμένει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2020. Επίσης με ταμειακά διαθέσιμα που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% της κεφαλαιοποίησής της  η εταιρεία είναι έτοιμη να εξαγοράσει μετά τη γαλλική Login και μια άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία που ανήκει στον ίδιο κλάδο στο πλαίσιο της στρατηγικής της εισηγμένης για εκμετάλλευση τεχνογνωσίας σε συγγενείς ή παράπλευρους χώρους..

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
4,0200 1,01% 124.458 24/01/2020
3,9800 -0,50% 76.725 23/01/2020
4,0000 2,56% 159.475 22/01/2020
3,9000 -1,27% 112.615 21/01/2020
3,9500 -0,25% 59.788 20/01/2020
3,9600 -0,25% 39.998 17/01/2020
3,9700 -0,25% 78.212 16/01/2020
3,9800 3,65% 110.016 15/01/2020
3,8400 -0,52% 38.096 14/01/2020

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΚΕΦ/ΣΗ:44,5 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 3,900 4,100 1,52
30 ημερών 3,650 4,100 8,06
3 μηνών 3,350 4,100 16,18
6 μηνών 3,160 4,250 6,35
12 μηνών 1,354 4,250 191,52

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη δεξαμενή των όποιων ρευστοποιήσεων ακολουθώντας στη συνέχεια τη πεπατημένη της σταδιακής ανοδικής διαγυφής κάτι που είχε κάνει και το 2018. Επόμενος κοντινός ανοδικός στόχος είναι τα 4,50 ευρώ ενώ μετά το πέρασμα από εκεί θα ανοίξει δίαυλο διαγραμματικής επικοινωνίας με τα 6 ευρώ.

****

ΕΒΡΟΦ@1,2600 ευρώ: Η Εβροφάρμα η οποία σημείωσε σημαντική βελτίωση το α’ 6μηνο του 2019 καθώς τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τον όμιλο σε 2.19 εκατ. ευρώ έναντι 1.98 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2018 καθώς  ανήλθε σε  17.46 εκατ. ευρώ από 15.07 εκατ. ευρώ.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,2600 2,44% 8.627 24/01/2020
1,2300 -1,60% 4.629 23/01/2020
1,2500 0,81% 20.292 22/01/2020
1,2400 -1,59% 5.011 21/01/2020
1,2600 -0,79% 2.514 20/01/2020
1,2700 -1,55% 13.314 17/01/2020
1,2900 0,39% 407 16/01/2020
1,2850 0,39% 9.694 15/01/2020
1,2800 -1,92% 11.919 14/01/2020

…..

 • ΚΕΦ/ΣΗ: 17,23 εκατ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 1,200 1,270 -0,79
30 ημερών 1,120 1,375 4,13
3 μηνών 0,880 1,375 31,25
6 μηνών 0,880 1,375 20,57
12 μηνών 0,685 1,375 75,00

….

Τεχνικά η μετοχή είναι χάρμα οφθαλμών για τους Bulls καθώς από το 2016 ακολουθεί κατά γράμμα το ανοδικό κανάλι που την έχει οδηγήσει σε απόσταση αναπνοής από τα 1,40 ευρώ. Εδώ όσο η μετοχή λαμβάνει τιμές πάνω από τη στήριξη των 1,16 ευρώ τόσο θα θελήσει να συνεχίσει τον ανηφορικό της δρόμο για την άνω πλευρά του εν λόγω μακροπρόθεσμου καναλιού στα 1,60 ευρώ.

****

ΓΕΒΚΑ@0,9300 ευρώ: Η μετοχή της Γεν. Εμπορίου & Βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στην αγορά του υδραυλικού εξοπλισμού και στο χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων παρουσίασε αύξηση 15% του κύκλου εργασιών ενώ διατήρησε το 2019 τα επίπεδα της  περυσινής κερδοφορίας  απορροφώντας τους κραδασμούς από  την πτωτική πορεία που σημείωσε η τιμή του χάλυβα στις διεθνείς αγορές.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • ΚΕΦ/ΣΗ: 22,37 εκατ. ευρώ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,9300 1,09% 15.898 24/01/2020
0,9200 0,00% 74.420 23/01/2020
0,9200 4,55% 98.784 22/01/2020
0,8800 6,67% 72.511 21/01/2020
0,8250 1,23% 1.388 20/01/2020
0,8150 0,62% 4.952 17/01/2020
0,8100 0,00% 16/01/2020
0,8100 1,25% 1.827 15/01/2020
0,8000 0,00% 3.236 14/01/2020

…..

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,800 0,950 14,11
30 ημερών 0,770 0,950 16,25
3 μηνών 0,670 0,950 16,98
6 μηνών 0,670 0,950 12,73
12 μηνών 0,590 0,950 46,73

……

Διαγραμματικά η μετοχή αναπνέει μετά από 12 χρόνια πάνω από την αντίσταση των 0,90 ευρώ παίρνοντας την ανοδική ρότα του στροφέα του 2011. Επιβεβαίωση της ανοδικής τμήσης των 0,90 ευρώ θα δώσει λαβή στους αγοραστές για ανοδική συνέχεια αρχικά προς τα επίπεδα των 1,10 με 1,20 ευρώ.

****

ΙΝΤΕΑΛ@1,1000 ευρώ: Οι πωλήσεις α’6Μ ανήλθαν σε € 10,1 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 1,4 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 8,7 εκ. την 30.06.2018). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2019 ανήλθαν σε ζημιά € 234 χιλ. έναντι ζημιάς € 357 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2018.

 • Οικονομική Έκθεση ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (2019,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf
ΤΑΜΕΙΑ: 4,4 εκατ. πλην χρημ. μισθ. 0,65 = 3,75 εκατ.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜ. ΡΟΕΣ: 0,7 εκατ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΚΕΦ/ΣΗ: 9,13 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 13,5 εκατ. ευρώ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1,6200 ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. % Συνολικός Όγκος Πράξεις Τζίρος
7 ημερών 0,990 1,180 10,00 21.312 36 22.818
30 ημερών 0,800 1,180 4,76 47.066 92 48.858
3 μηνών 0,750 1,180 13,40 67.493 230 67.801
6 μηνών 0,750 1,220 3,77 135.119 556 138.371
12 μηνών 0,720 1,220 37,50 313.084 1.146 310.666

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,990 1,180 10,00
30 ημερών 0,800 1,180 4,76
3 μηνών 0,750 1,180 13,40
6 μηνών 0,750 1,220 3,77
12 μηνών 0,720 1,220 37,50