X.A: Πρυτανικές τεχνικές οδηγίες προς… χαρακόβιους!!!

AENAON MARKETS : ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 10/05/2019

Στο Γενικό Δείκτη παρά τη «καδμεία νίκη» των αγοραστών να εισέλθουν μέσα στη ζώνη αντίστασης των 770 με 780 μονάδων, οι απώλειές τους ήταν τελικά τόσο βαριές που δε μπόρεσαν παρά την πλάγια σταθεροποιητική  κίνηση να επιτύχουν  διαγραμματική προέλαση άνω των 780 μονάδων. Το αποτέλεσμα αυτής της έντονης αδυναμίας διαπερατότητας φάνηκε πολύ σύντομα με τη καθοδική επανένταξη του Γενικού Δείκτη μέσα στο κανάλι του Μαρτίου έχοντας πλέον ως  κάτω όριο στήριξης τις 722 μονάδες.

Σημείο, όπου οι πωλητές φλέρταραν  εντόνως κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Πιθανή καθοδική διάσπαση του εν λόγω επιπέδου θα δώσει πτωτικά  το μήκος του τρωθέντος καναλιού  δίνοντας έτσι διαγραμματικά ως στόχο την περιοχή, που εκτείνεται μεταξύ των 700 με 690 μονάδων. Η εμφανή όμως άρνηση ενός πτωτικού περάσματος από τις 722 μονάδες θα αναπτερώσει το ηθικό των αγοραστών δίνοντας άλλη μια  ευκαιρία αντιπαράθεσης με τις 760 μονάδες.

***

Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25  αποχαιρέτησε  το ανοδικό κανάλι μεσοπρόθεσμης τάσης ανοίγοντας πλέον μετά και τη καθοδική ρήξη των 1930 μονάδων  οπτική επαφή με τη στήριξη των 1855 μονάδων. Άμεσο ζητούμενο για τους αγοραστές είναι ο χαρακτηρισμός ως κίβδηλης της αποτυπωμένης διάσπασης με την  γρήγορη δίχως δεύτερη σκέψη επανείσοδο του FTSE 25  μέσα στο επίπεδο των 1953 με 1970 μονάδων.

***

Τέλος όσον αφορά το Τραπεζικό Δείκτη η επικίνδυνη πλευρική κίνηση κρούσης με τη κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού όπως  είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη τεχνική ανάλυση έδωσε τη καθοδική λύση, που αναμέναμε στις 645 μονάδες, προκαλώντας στη συνέχεια βίαιη βύθιση προς το μαξιλάρι στήριξης των 565 με 550 μονάδων. Ως θετική ανατροπή της βραχυχρόνιας τάσης θα χαρακτηρίζαμε μια ανοδική κίνηση «γεμίσματος» του χάσματος της περασμένης Δευτέρας μεταξύ των 634 με 626 μονάδων.

  • Απόστολος Μάνθος – Υπεύθυνος: Τεχνικής  Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής

Τwitter : @ManthosChartist

Ευριπίδου  9
6ος Όροφος
105 61  Αθήνα
Τηλ:  (+30) 210 6829898
http://www.aenaonmarkets.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το μήνυμα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων εγγράφων) είναι εμπιστευτικό και προορίζεται για χρήση μόνο από τον αποδέκτη του, καθώς ενδέχεται να προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο και να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.

Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, κοινοποίηση του περιεχομένου του ή αναμετάδοση του συγκεκριμένου μηνύματος, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθούν.

Η Aenaon Markets Ltd δε φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη μετάδοση του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη τους ή για οιαδήποτε ζημία του συστήματός σας. Η Aenaon Markets Ltd σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε ότι αυτή η επικοινωνία είναι ελεύθερη ιών, υποκλοπών ή παρεμβολών.

Print Friendly, PDF & Email