X.A: Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών, μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό

Ανακοίνωση για τη διαδικασία εκποιήσεων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από
τον ειδικό λογαριασμό, άρθρο 29 (παρ.7β,γ) του ν.4569/2018
 • Σε εφαρμογή της απόφασης αρ. 281/7.11.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
  Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), οι εκποιήσεις διαθεσίμων αξιών
  δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του άρθρου 29
  (παρ. 7β, γ) του ν.4569/2018 διενεργούνται από Μέλη Διαπραγμάτευσης Αγορών Αξιών
  («Μέλη») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) σύμφωνα με την απόφαση αρ. 7 της
  ATHEXCSD, την απόφαση αρ. 36 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών
  (Δ.Ε.Χ.Α.) του Χ.Α., καθώς και τη διαδικασία και τους ειδικότερους όρους διενέργειας των
  εκποιήσεων που δημοσιεύονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της εταιρείας:
  www.athexgroup.gr/Law4569
Οι ανωτέρω εκποιήσεις θα διενεργηθούν στο διάστημα από την Τετάρτη 27/03/2019 έως και την Παρασκευή 14/06/2019, σύμφωνα με τον Πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων
διαθεσίμων αξιών δικαιούχου σε Μέλος και τον Πίνακα υπολοίπων εκποιούμενων
διαθεσίμων αξιών ανά ημέρα εκποίησης που δημοσιεύονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα
της εταιρίας: www.athexgroup.gr/Law4569-ForcedSales
Την Παρασκευή 21/06/2019, το προϊόν της εκποίησης, μετά από αφαίρεση των πάσης
φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης, θα παρακατατεθεί από την ATHEXCSD στο
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) επ’ ονόματι του δικαιούχου. Την ίδια ημέρα,
οι μη εκποιηθείσες αξίες θα παρακατατεθούν αυτούσια από την ATHEXCSD στο Τ.Π.Δ. επ’
ονόματι του δικαιούχου. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν το δικαιούχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι διαθεσίμων αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό
της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Επενδυτών:
 Τηλ. (+30) 210 336 6776 (09:00-17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)
 E-mail: [email protected]

Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό στις 23/04/2019, σύμφωνα με το Άρθρο 29 (παρ. 7β και γ) του ν.4569/2018

ΑΞΙΑ                                       ΠΟΣΟΤΗΤΑ
VIOHALCO SA/NV                        27.665
CENERGY HOLDINGS S.A.         33.826
COCA-COLA HBC                           9.423
ATTICA BANK                                    82
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                          3.188
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ               10.795
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)             79
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)              6.983
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ                                    75.247
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ)                      19.522
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ                         23.118
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” Α.Ε. (ΚΟ)      397
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” Α.Ε. (ΠΟ)      530
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ                      1.206
Ο ΚΕΚΡΟΨ     924
*ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ  31.136
ΑE ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.469
ΑE  ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 920
F.G. EUROPE  33.189
UNIBIOS Α.Ε.  4.944
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.  66.217
ΕΛΑΣΤΡΟΝ  20.710
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ  30.274
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ  9.760
ΜΠΗΤΡΟΣ               21.883
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ    1.171
FOURLIS    17.856
REDS Α.Ε.    55.068
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 94.666
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ   (ΠΑ) 4.095
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ      1.543
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ    15.105
Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    11.859
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.  206
ΒΙΣ Α.Ε.   8.887
ΛΑΜΨΑ Α.Ε 13.022

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  30.749
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 1.902
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 29.093
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  69.550
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) 19.804
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  113.238
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ    34.269
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ  60.271
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ  3.392
SATO A.E.   71.838
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.  23.087
*ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 3.641
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 28.295
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 170.421
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 64.076
*ΑΧΟΝ Α.Ε.     23.990
ΣΕΛΟΝΤΑ    66.976
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ    14.134
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ   8.329
*ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 38.840
J. & P. – ΑΒΑΞ   6.866
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 29.830
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 11.924
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ  1.674.673
“ΜΙΝΕΡΒΑ” (ΚΑ) 9.088
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ   59.182
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 4.431
*Ν Ε ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 28.665
LAMDA DEVELOPMENT   5.610
LAVIPHARM   126.279
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.   44.565
YALCO –   12.613
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 1.822
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   76.196
FLEXOPACK   43.487
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 86.363
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   35.679
Ε. ΠΑΙΡΗΣ  22.049
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 65.730
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ   9.262
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ   24.548

JUMBO    12.257
“ΑΓΡ  ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 20.422
ΑΛΟΥΜΥΛ   5.594
*FOLLI-FOLLIE  8.243
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ       16.964
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   72.854
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  98.973
ΠΕΡΣΕΥΣ     4.160
ΒΑΡΑΓΚΗΣ  6.794
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  7.813
MARFIN INVESTMENT   185.164
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  5.890
ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 346.512
ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `90) 1.090
ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `96) 4.937
MEVACO   9.991
ΠΛΑΙΣΙΟ    6.009
EUROBANK ERGASIAS   5.379
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ   3.824
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  22.654
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  14.594
ΦΙΕΡΑΤΕΞ   33.548
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) 2.419
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 847
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) 2.957
*EUROMEDICA Α.Ε.  14.976
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 10.370
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.  1.123
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 5.318
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO) 4.097
*ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ  5.235
*ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.  8.069
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 13.661
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ  12.508
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 51.811
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 35.239
*Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 4.711.017
BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) 2.745
*ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.242
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 2.450
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ) 18.417

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.006
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8.497
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO   22.146
ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 25.604
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 7.690
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ   30.796
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 5.990
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) 1.982
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6.620
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  84.830
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4.323
QUALITY AND RELIABILITY   1.143.020
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  4.402
ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) 809
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 9.670
SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) 1.789
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 59.448
A.S. Α.Ε. (ΚΟ) 4.158
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1.070
FORTHNET A.E. (ΚΟ) 7.245
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) 3.990
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 8.730
CPI Α.Ε. (ΚΟ) 3.815
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 13.431
*ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 236.855
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 3.870
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 14.119
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  4.190
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 316
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15.374
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε. (ΚΟ) 848
ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 348
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 9.637
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 15.759
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) 2.818
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) 5.289
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 1.104
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 12.893
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 12.320
Logismos  9.828
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 7.872

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.126
PROFILE A.E.B.E.  625
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) 11.610
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ   3.652
ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.925
ΕΛΙΝΟΙΛ           2.214
*ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ  1.200
*ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ  4.120
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.834
TRASTOR Α.Ε.Ε.   (ΚΟ) 1.314
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 4.748
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ   300
GRIVALIA PROPERTIES   543
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8.984
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   2.696
PASAL Α.Ε.  10.860
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ) 10.230
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) 2.427
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ 3.250
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 7.480
DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 3.198
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.240
BRIQ PROPERTIES   7.823
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 10.990

Οι τίτλοι τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:
*ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧ. ΑΚΙΝ. & ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ)
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΚΑ)
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΠΑ)
*ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)
*ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
*ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
*FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ)
*EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KO)

*ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
*Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ. ΙΣΧ. & ΕΛΕΓ. ΠΕΡΙΒ. Α.Ε. (ΚΟ)

Print Friendly, PDF & Email