X.A- 2019: Σε νέα ιστορικά υψηλά θα κινηθεί η κερδοφορία (3) εταιριών

Τρεις εταιρίες που έδειξαν δυνατά αποτελέσματα στο α’ τρίμηνο

Σε νέα ιστορικά υψηλά φαίνεται ότι θα κινηθεί η κερδοφορία (3) εισηγμένων εταιριών κατά την τρέχουσα χρήση.

Πολλές φορές από αυτή την στήλη έχουμε τονίσει ότι μια ιστορικά υψηλή επίδοση που προέρχεται από την αμιγώς λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας έχει πιθανότητες να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά. Και τούτο διότι οι εταιρίες αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που έχουν ως προς την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά παραγωγικά πλεονεκτήματα τους προς όφελος της αποτελεσματικότητας τους. Αν η προηγούμενη πρόταση σας φάνηκε ο ορισμός του «επιχειρηματικού κλισέ», η επίδοση του α’ τριμήνου των ΚΡΙ-ΚΡΙ, Αεροπορία Αιγαίου και Τέρνα Ενεργειακή έρχεται να την επιβεβαιώσει πανηγυρικά. Και οι τρεις εταιρίες εμφάνισαν εντυπωσιακές επιδόσεις σε ένα παραδοσιακά αδύναμο τρίμηνο για την γραμμή του κύκλου εργασιών τους θέτοντας την βάση για να πάνε ένα βήμα πιο μακριά από εκεί που πήγαν στο σύνολο της χρονιάς πέρυσι. Αναλυτικότερα:

ΚΡΙ – ΚΡΙ: Το πρώτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από δυνατές πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό  (+44%) οι οποίες σε συνδυασμό με την μείωση των εξόδων διάθεσης έφεραν αύξηση 39% στα λειτουργικά κέρδη. Η επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγω των υψηλών ρυθμών πωλήσεων σε Μ. Βρετανία (+20%) και Ιταλία (διπλασιασμός). Ο σχετικά βαρύς χειμώνας επηρέασε τις πωλήσεις παγωτού στην Ελλάδα χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα λόγω της μικρής συνεισφοράς που έτσι και αλλιώς υπάρχει από το παγωτό στο α’ τρίμηνο.  Η τελική γραμμή έδειξε το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών κατεβάζοντας κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 46%.

Η αποτίμηση της εταιρίας στις 14 φορές παραμένει ελκυστική δεδομένης α) της συνεπούς και σταθερά αυξητικής μερισματικής διανομής (0,15 ευρώ αποκοπή στις 22 Αυγούστου) β) της υψηλής παραγωγής ταμειακών ροών που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 8% και γ) στην καθαρή ταμειακή θέση στο τέλος του τριμήνου η οποία βρίσκεται στα 3 εκατ. ευρώ αν και μειωμένη λόγω των υψηλών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Πως έκλεισε το α’ τρίμηνο των αποτελεσμάτων της ΚΡΙ- ΚΡΙ

Σε εκατ. ευρώ                                Q1:18          Q1:19               Δ (%)

Παγωτό (Ελλάδα)                           2.37             2,42                  2%

Παγωτό (Εξωτερικό)                     0,71             0,56               -21%

Γιαούρτι (Ελλάδα                         9,21             9,85                  7%

Γιαούρτι (Εξωτερικό)                    6,24             8,95                44%

Άλλες Πωλήσεις                           0,08             0,07                 -8%

Σύνολο Πωλήσεων                       18,60           21,85              17%

Μικτό κέρδος                                 7,10             8,26                16%

Μικτό περιθώριο                          38,1%          37,8%

Λειτουργικά Κέρδη                         2,89             4,01                39%

Λειτουργικό Περιθώριο                 15,5%          18,4%

Καθαρά Κέρδη                               1,57             2,29                46%

Καθαρό Περιθώριο                       8,5%            10,5%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)               0,05             0,07                46%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Αεροπορία Αιγαίου: Το πρώτο τρίμηνο είναι πάντα το πιο αδύναμο για την Αεροπορία Αιγαίου και η αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 15% σε σχέση με πέρυσι ήταν ο βασικός λόγος για να μην μειωθεί η παραδοσιακά ζημιογόνα τελική γραμμή του α’ τριμήνου. H συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 5% ενώ η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 82,3% από 81,2% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού αυξήθηκε κατά 4% σε 1,1 εκ. επιβάτες, ενώ η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθηκε κατά 9% και ανήλθε σε 1,4 εκ. επιβάτες. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε  35,2 εκ. ευρώ από 30,8 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018, απόρροια του υψηλότερου κόστους καυσίμου και της κάμψης του μέσου ναύλου. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή από το 2019 του λογιστικού προτύπου 16 επιβάλει (μεταξύ άλλων), αποτίμηση ανά περίοδο του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων σε USD από μισθώσεις αεροσκαφών που επηρέασε λόγω ανατίμησης του USD κατά EUR 5,2 εκ το αποτέλεσμα του τρίμηνου.

Επισημαίνεται ότι το α’ τρίμηνο  αντιπροσωπεύει μόνο το 14% των ετήσιων εσόδων λόγω της έντονης εποχικότητας που παρουσιάζουν οι αφίξεις στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα δεδομένα αύξησης των αφίξεων παραμένουν και το 2019 ενθαρρυντικά με την εταιρία να έχει ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις πιέσεις του ανταγωνισμού αποθαρρύνοντας μάλιστα μεγαλύτερες εταιρίες να κατέβουν στην Ελληνική επικράτεια με βλέψεις για υψηλότερα μερίδια αγοράς . Μέσω της αντιστάθμισης των τιμών των καυσίμων η Αεροπορία Αιγίου έχει καταφέρει να μειώσει την επίδραση των έντονων αυξομειώσεων στο κόστος καυσίμων το οποίο αποτελεί και την βασική πηγή μεταβλητότητας στο σύνολο των τακτικών οργανικών εξόδων. Με αυτά ταδεδομένα η καθαρή κερδοφορία δεν θα είναι μικρότερη από 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης επηρεασμένη αρνητικά και από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16. Η δέσμευση της διοίκησης για σταθερή ανταμοιβή των μετόχων ως ποσοστό επί των κερδών εγγυάται την υψηλή μερισματική απόδοση (>7%) για μια ακόμη χρονιά.

Πως κινήθηκε το α’ τρίμηνο της Αεροπορία Αιγαίου στις χρήσεις 2017, 2018, 2019.

Σε εκατ. ευρώ Q1:17 Q1:18 Q1:19 Y-o-Y (%)
Σύνολο  επιβατών (σε χιλ) 2.106 2.369 2.525 6,6%
ASK (Διαθέσιμες θέσεις ανά χλμ) 2.715 2.892 3.014 4,2%
RPK (Έσοδο ανά χλμ) 2.079 2.349 2.482 5,7%
Yield (Απόδοση ανά χλμ) 7,31% 7,04% 6,93%  
RASK (Έσοδο ανά διαθέσιμη θέση /ανά χιλιόμετρο) 5,6 5,7 5,7  
Κόστος ανά χλμ (εκτος καύσιμα, Leasing) 4,66 4,53 4,94  
Πληρότητα 76,6% 81,2% 82,3%  
         
Κύκλος εργασιών 151,9 165,4 172,0 4,0%
Καύσιμα 33,8 37,2 31,5 -15,3%
Συντήρηση 24 28,2 30 6,4%
Τέλη Υπερπτήσης 11,1 11,5 11,8 2,6%
Έξοδα διανομής 19,5 14,3 14,5 1,4%
Άλλα λειτουργικά 18 18,9 19 0,5%
Σύνολο Λειτουργικών εξόδων 160,4 168,3 180,4 7,2%
Λειτουργικά (Εκτός Καυσίμων) 126,6 131,1 148,9 13,6%
Λειτουργικά εκτός εξόδων ενοικίασης αεροσκαφών -8,5 -2,9 -8,4 -189,7%
Μισθώματα Αεροσκαφών 35,6 32,5 0,1 -99,7%
Λειτουργικά Κέρδη -44,1 -35,4 -8,5 76,0%
Κέρδη προ φόρων -49,9 -42,6 -48,7 -14,3%
Καθαρά κέρδη -35,8 -30,8 -35,2 -14,3%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή:Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 82,7 εκατ. ευρώ, έναντι 71,6 εκατ. ευρώ το περσινό α’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 15,5%. Στο βασικό σκέλος της παραγωγής τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 65,1 εκατ. ευρώ έναντι 55,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 17% λόγω της σημαντικής αύξησης της δυναμικότητας αλλά και της αύξησης του συντελεστή χρήσης από . Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ, στο προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το α’ τριμηνο 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ, στην προηγούμενη χρονιά.

Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι 45,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αυξημένη κατά 17,9% επίδοση που είναι η καλύτερη για πρώτο τρίμηνο  από την ίδρυση της εταιρίας Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 60%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 101,7%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο, μειωμένων χρηματοοικονομικών εξόδων και άλλων κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Η καθαρή δανειακή θέσηστο τέλος του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 679 εκατ. ευρώ έναντι 606 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, αυξημένη κατά 73 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών (+276 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στις 31/3/2019 σε 1032 MW, ενώ θα φτάσει τα 1232 MW συμπεριλαμβανομένου του νέου αιολικού πάρκου που εξαγοράζει η εταιρεία στο Τέξας. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη. Η αποτίμηση της εταιρίας ξεπέρασε πλέον τα 800 εκατ. ευρώ με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ να κατέχει το 38%. Η διαπραγμάτευση της εταιρίας γίνεται 15 φορές τα κέρδη του 2019 και 12,8 φορές τα καθαρά κέρδη του 2020 ενώ η επιχειρηματική αξία βρίσκεται κοντά στις 9 φορές τα λειτουργικά κέρδη.

Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 280 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

Πως κατανέμεται η κερδοφορία στο α’ τρίμηνο

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιλών Λειτουργικά Κέρδη Καθαρά κέρδη προ μειοψηφίας
Κλάδος/Δραστηριότητα Q1:18 Q1:19 Δ (%) Q1:18 Q1:19 Δ (%) Q1:18 Q1:19 Δ (%)
Παραγωγή Ενέργειας 55,7 65,1 16,9% 41,7 51,9 24,5% 10,0 22,5 125,0%
Κατασκευές 4,7 0,6 -87,2% 1,5 0,0              – 0,9 -0,1 -111,1%
Εμπόριο Ενέργειας 3,2 10,5 228,1% 0,1 0,9 800,0% 0,1 0,7 550,0%
Παραχωρήσεις 8,1 6,5 -19,8% 2,4 1,1 -54,2% 1,9 1,0 -47,4%
Σύνολο 71,7 82,7 15,3% 45,7 53,9 17,9% 12,9 24,0 86,0%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

Print Friendly, PDF & Email