X.A.: Επιλογές και σχόλια μόνον για επενδυτές (16/6)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων παρέχει μια μορφή ανακούφισης στην Αγορά καθώς εξασφαλίζουν την συμβατή εκτέλεση όσων συμφωνούνται στα προγράμματα χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας ενώ κρατάνε το όποιο αξιόχρεο της χώρας σε μια σταθερή κατάσταση. Σε ένα περιβάλλον νευρικότητας και αβεβαιότητας η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και οι επιχειρήσεις θα δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν πιστώσεις στο εξωτερικό ή να αντλήσουν ρευστότητα με κάποιο συμπαθητικό επιτόκιο που θα τους έδινε κάποιες αναπτυξιακές δυνατότητες.

 • Η χθεσινή αξιολόγηση είναι η 12η από τότε που η Ελλάδα μπήκε σε προγράμματα προσαρμογής ξεκινώντας από το Μάιο του 2010.
 • Τα δύο προηγούμενα προγράμματα (110 και 130 δις ευρώ) είχαν από 5 αξιολογήσεις το κάθε ένα ενώ κάποιες από αυτές ήταν διπλές με την έννοια των ξεχωριστών ανακοινώσεων από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Στην ουσία οι διπλές αξιολογήσεις είχαν ίδιο αντικείμενο προαπαιτούμενων δράσεων αλλά διαφορετικό χρόνο εκταμιεύσεων των δόσεων και συνοδεύονταν από διαφορετικές μελέτες από κάθε «θεσμό».
 • Ωστόσο η χρονική απόσταση των εγκρίσεων δεν ήταν μεγάλη αφού θα ήταν παράδοξο να περάσει π.χ. ένα πακέτο μέτρων από το ΔΝΤ και να μην περάσει από την ΕΚΤ ή την Ε.Ε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Γενικός Δείκτης στην έγκριση του πρώτου προγράμματος είχε τιμή 1.630 μονάδες, στην έγκριση του δεύτερου προγράμματος βρίσκονταν στις 797 μονάδες ενώ στο τρίτο πρόγραμμα ήταν στις 686 μονάδες.

 • Κάθε νέα συμφωνία έρχεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη. Είναι λογικό οι εγκρίσεις των προγραμμάτων διάσωσης να βγάζουν περισσότερο στρες στην Αγορά, η  επενδυτική στάση είναι πολύ επιφυλακτική στην λήξη και στην ανανέωση του κάθε προγράμματος διότι αμέσως ποσοτικοποιείται η επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων σε βασικούς δείκτες της οικονομίας.

Ειδικά σε μέτρα που αφορούν την φορολογία (ΦΠΑ, εταιρικός φόρος, ειδικοί φόροι κατανάλωσης) η ενσωμάτωση γίνεται σε επίπεδο φήμης καθώς οι εμπλεκόμενοι έχουν αυξημένα αντανακλαστικά αντίδρασης σε σχετικά ακούσματα.

______________

 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ / ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΧΙΑ VENTURES:

!ΕΤΕ ΒΑΝΚ- ALPHA BANK: Είχαμε επισημάνει την μεταξύ τους στρέβλωση που άγγιζε το 1 δισ. ευρώ πριν μερικούς μήνες. Τώρα η απόσταση μειώθηκε στα… 260 εκατ. ευρώ. Μία απλή “αλλαγούλα” οφθαλμοφανέστατη μάλιστα, που μπορούσε να κάνει την διαφορά… Η αγορά δηλ. το ταμπλό, δεν παίζεται με το αν διασπάσει τις 600, 700 ή 800 μονάδες ο γενικός δείκτης…

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Μία πιθανή επέκταση του εργοστασίου με την παραγωγή επιπλέον 1 εκατ. τόνων αλουμίνας δεν είναι μια απλή προσθήκη στα νούμερα του ομίλου αλλά υπερδιπλασιασμός της υπάρχουσας δυναμικότητας. Το εργοστάσιο στα Άσπρα Σπίτια έχει αυτή την στιγμή δυναμικότητα κοντά στους 820 χιλιάδες τόνους αλουμίνας εκ των οποίων η μισή χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλουμινίου στο οποίο όμιλος κινείται στους 184.000 τόνους.

 • Χονδρικά, για κάθε τόνο αλουμινίου απαιτούνται δύο τόνοι αλουμίνας οι οποίοι προκύπτουν από την σύνθλιψη και αφύγρανση 4 τόνων βωξίτη με την προσθήκη καυστικού νατρίου.
 • Η επενδυτική δαπάνη για το νέο εργοστάσιο είναι της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ
 • Ωστόσο αυτό που προέχει είναι η έκδοση του ομολόγου καθώς η άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την αγορά θα δώσει και το πράσινο φως για μια τέτοια κίνηση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Από την μτχ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ σε νέα υψηλά αρκετών χρόνων, ενώ σημειώστε την τιμή τους στις 31.10.2013… 9,6000 ευρώ η υψηλότερη τους στην ΜΚΕ εποχή…

 • ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ…:  Το ΦΦΓΚΡΠ από τα 20,00 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ από τα 5,6000 ευρώ, ο ΟΤΕ να δώσει μία αντίδραση της προκοπής έστω στη χαμηλότερη κλίμακά της, ενώ η ΛΑΜΔΑ δείχνει αποφασισμένη να ξεφύγει και από τα 5,4000 ευρώ (+2,8% σήμερα στα 5,5000)

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 100 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΔΕΗ+ΑΔΜΗΕ: Εννοείται πως χρηματιστηριακά η εταιρική πράξη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αν υπάρξει πίεση αντίστοιχη με την αποκοπή της ονομαστικής αξίας η ΔΕΗ θα έχει αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.

 • Η αγορά παίζει πολύ αν το άθροισμα των δύο μετοχών θα είναι (ή δεν θα είναι) μεγαλύτερο από την τρέχουσα τιμή καθώς η μελέτη του ανεξάρτητου απομιμητή έδινε για τον ΑΔΜΗΕ δίκαιη τιμή τα 2,95 ευρώ.
 • Για τους έχοντες αγωνία τι θα γίνει με την μετοχή στους δείκτες που συμμετέχει η ΔΕΗ και παρακολουθούν οι ξένοι το ΧΑ έδωσε την λύση: Όπου υπάρχει παρουσία της ΔΕΗ σε δείκτες (Γενικός Δείκτης, FTSE largecapκλπ) θα συνοδεύεται μέχρι την επόμενη τακτική αναθεώρηση τους με την μετοχή της ΑΔΜΗΕ συμμετοχών. Έτσι για τους επόμενους 4 μήνες ο FTSE-25 θα έχει 26 εταιρίες.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,660 4,050 -3,04
30 ημερών 3,660 4,730 -8,37
3 μηνών 2,570 4,730 45,63
6 μηνών 2,470 4,730 36,30
12 μηνών 2,290 4,730 33,92

inbroker

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Συνέχισε την ροή καλών τριμήνων καθώς η ωρίμανση των κατασκευαστικών έργων και η αύξηση της δυναμικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συνέβαλαν κυρίως στην διατήρηση της κερδοφορίας του ομίλου πάνω από τα 25 εκατ. ευρώ χωρίς την συμβολή εκτάκτων παραγόντων.

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ(1): Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 262,4  εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,9%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 68,9 εκατ. ευρώ, έναντι 72,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, μειωμένη κατά 4,4%.

 • Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
 • Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός  διαμορφώθηκε στα 388 εκατ. ευρώ έναντι 403 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.
 • Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α΄ τριμήνου ανέρχονταν σε 680 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 1,068 δις ευρώ.

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ(2): Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,3 δις ευρώ. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 210,1 εκατ. ευρώ έναντι 232,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016.

 • Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016.
 • Πως ξεκίνησε το 2017 για τον όμιλο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα Καθαρά κέρδη προ δικαιωμάτων
Περίοδος/Δραστηριότητα Q1:17 Q1:16 Δ (%) Q1:17 Q1:16 Δ (%) Q1:17 Q1:16 Δ (%) Q1:17 Q1:16 Δ (%)
Κατασκευές 210.1 232.6 -9.7% 35.1 42.7 -17.8% 30.4 38.5 -21.0% 20.7 24.0 -13.8%
Ανανεώσιμες Πηγές 46.0 39.1 17.6% 34.3 30.1 14.0% 22.1 20.4 8.3% 8.6 7.2 19.4%
Θερμική Ενέργεια 2.7 7.3 -63.0% 0.1 -0.1 200.0% 0.1 -0.1 200.0% 0.6 0.3 100.0%
Real Estate 0.7 1.3 -46.2% 0.6 0.3 100.0% 0.0 0.1 -100.0% -0.5 -0.5 0.0%
Παραχωρήσεις 0.9 0.4 125.0% -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0% -1.1 0.2 -650.0%
Βιομηχανική Δραστηριότητα 2.0 1.1 81.8% -0.8 -0.7 -14.3% -1.1 -1.1 0.0% -1.0 -1.3 23.1%
Μητρική 0.0 0.1 -100.0% -0.3 -0.3 0.0% -0.3 -0.3 0.0% -1.6 -1.8 11.1%
Σύνολο Ομίλου 262.4 281.9 -6.9% 68.9 72.0 -4.3% 51.1 57.5 -11.1% 25.6 28.1 -8.5%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ(3): Σε ότι αφορά το κομμάτι των ΑΠΕ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 55,5 αυξημένες κατά 10,1%.  Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 35,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 15,7%.

 • Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα  9,3  εκατ. ευρώ, κατά 32,8% επηρεασμένα θετικά κυρίως από τη βελτίωση του τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώθηκε στα 593 εκατ. ευρώ έναντι 554 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, λόγω των αυξημένων επενδύσεων οι οποίες ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ(4): Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον ανέρχεται σε 786 MW. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 194 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ(5): Ο όμιλος έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταγράψει μια χρονιά ρεκόρ, αφού το 2016 επηρεάστηκε από μια σειρά κυρίως εκτάκτων παραγόντων (απομειώσεις, πρόστιμα κλπ) που μείωσαν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα της κερδοφορίας.

!AUTOHELLAS: Χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2016 (καθαρό ποσό: € 0,7225 ανά μετοχή) και δεν έχασε σεντ (!!). Μάλιστα ζητούσαν μετοχές και μετά το κλείσιμο…

….……………………………

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ (ΧΘΕΣ)… Στη σημερινή 90σέλιδη ανάλυσή της για την στρατηγική στις αναδυόμενες αγορές, η JP Morgan διαπιστώνει ότι ο MSCI Greece έχει κερδίσει πάνω από 20% από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη απόδοση από το 2010.

 • Και ότι ο ΟΤΕ είναι η μοναδική κορυφαία επιλογή της JP Morgan στην Ελλάδα, που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, αν και το χάσμα έχει μειωθεί..

…..

ΣΧΟΛΙΑ:

 • ΚΑΙ ΤΙ ΙΔΕΑ έχουν τα ΖΑΓΑΡΙΑ βρε παιδιά για το ελληνικό χρηματιστήριο, πλην των χαρτιών που τα ταίζουν;;
 • ΕΧΟΥΝ πάρει χαμπάρι ότι καμμιά ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ+βάλε μετοχές έχουν αποφέρει στους επενδυτές μετόχους τους αποδόσεις από πολύ καλές έως αστρονομικές στην πλέον μαύρη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας;
 • ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ περί πολλού βρε παιδιά τα διάφορα ηλεκτρονικά ΜΜΕ… Τους αντιμετωπίζουν λες και είναι οι θεοί, οι κριτές των πάντων…
 • Και τους προβάλουν, λες και έκαναν κανένα κατόρθωμα…
 • Και το αστείο της όλης υπόθεσης είναι ότι σκοτώνονται ποιος θα πρωτοπρολάβει να δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους…
 • ΑΥΤΟ ΕΔΩ…Απλά, συμπληρώστε το εσείς, όπως θα το ευχαριστιόσασταν καλύτερα…

 

!ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:
     
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

______________________________

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
  στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.
 • Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.