Wall Street: Stem, με την υπογραφή του… αμερικάνου (Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021)

Stem …. εδώ ….
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό STEM … εδώ ….

Αριθμός μετοχών :  144.489.164 μετοχές
Presentation Stem … εδώ …

Εισήχθη στο NYSE μέσω του SPAC  STPK
H Star Peak Energy Transition Corp., γνωστή στο παρελθόν ως Star Peak Energy Acquisition Corp. , είναι μια εταιρεία spac που ιδρύθηκε στο Ντέλαγουερ.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 38.358.504 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.

Συγκεντρώθηκαν 383.500.000 δολάρια

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής SΤPK εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση  6.733.333 ενταλμάτων στην τιμή 1,50 δολάριο το καθένα.

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, υπήρχαν 38.358.504 κοινές μετοχές κατηγορίας Α και 9,589,626 κοινές μετοχές κατηγορίας Β. Οι μετοχές Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, το Spac STPK, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία New Stem Common.
Η Stem θα συγκεντρώσει 608 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 225.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζεται η BlackRock, Van Eck Associates Corporation, Adage Capital Management, LP, Electron Capital Partners και Senator Investment Group .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο “STEM

Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την STEM, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,354 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 48% οι παλαιοί μέτοχοι του Stem, 35,4% οι μέτοχοι του spac και 16,6% οι επενδυτές του PIPE, ενώ στον Ισολογισμό της Stem θα υπάρχουν 512 εκατομμύρια δολάρια

Η συνδυασμένη εταιρεία θα διευθύνεται από τον John Carrington, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Stem.

Την 28 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση και με την ολοκλήρωση στο ταμείο της STEM εισέρρευσαν 550,3 εκατομμύρια δολάρια, καθαρά από αμοιβές και έξοδα :

Στις 20 Αυγούστου 2021, η Stem ανακοίνωσε την εξαγορά και των 12,8 εκατομμυρίων δημόσιων δικαιωμάτων αγοράς που εκκρεμούσαν. Οι κάτοχοι άσκησαν 12,6 εκατομμύρια Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών για τιμή αγοράς 11,50 δολάρια ανά ολόκληρη μετοχή, δημιουργώντας επιπλέον έσοδα στη Stem περίπου 145 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Εταιρεία εξαργύρωσε όλα τα δημόσια δικαιώματα αγοράς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε περίπου 576 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 405,2 εκατομμύρια δολάρια και σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 170,8 εκατομμύρια δολάρια.


Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η STEM συγκέντρωσε 400 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας προσφοράς ομολόγων.
Το επιτόκιο καθορίζεται σε 0,5% και οι τόκοι θα καταβάλλονται κάθε 6μηνο. Τα ομόλογα θα λήξουν το 2028 και θα είναι μετατρέψιμα σε μετοχές στην τιμή των 29,24 δολάρια ανά μετοχή.
Πιο συγκεκριμένα κάθε 1.000 δολάρια κεφαλαίου θα είναι μετατρέψιμα σε 34,1965 μετοχές  STEM που ισοδυναμεί με τιμή μετατροπής περίπου 29,24 δολάρια ανά μετοχή.

Τα ομόλογα λήγουν την 1η Δεκεμβρίου 2028, εκτός εάν έχουν εξαργυρωθεί, επαναγοραστεί ή μετατραπεί νωρίτερα. Η Stem δεν μπορεί να εξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα πριν από την 5 Δεκεμβρίου 2025. Η Stem μπορεί να εξαργυρώσει σε μετρητά όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χαρτονομισμάτων, κατά την επιλογή της, την 5 Δεκεμβρίου 2025 ή μετά, εάν η τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης της κοινής μετοχής της Stem έχει τουλάχιστον 130% της τιμής μετατροπής που ισχύει τότε για τουλάχιστον 20 ημέρες διαπραγμάτευσης (είτε συνεχόμενες είτε όχι) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 30 διαδοχικών ημερών διαπραγμάτευσης. Επομένως, εάν τελικά μετατραπούν τα ομόλογα σε μετοχές θα εκδοθούν 13,678 εκατομμύρια μετοχές Stem.Stem, ιδρύθηκε το 2009, είναι μια επιχείρηση λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με γνώμονα την τεχνολογία AI. Η Εταιρεία δημιουργεί έσοδα παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υπηρεσίες λογισμικού και συμμετοχή στην αγορά ενέργειας μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας λογισμικού της, που ονομάζεται Athena ™, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων AI. Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες και τους συνεργάτες της, να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, βελτιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας.

Αυτό που κάνει η STEM είναι να παρέχει στους πελάτες της μια λύση αποθήκευσης καθαρής ενέργειας που τους βοηθά να εξοικονομήσουν χρήματα για ενέργεια. Επίσης η STEM βοηθά στη μείωση του άνθρακα και παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα του δικτύου. Όλα αυτά λειτουργούν και ενορχηστρώνονται μέσω της πλατφόρμας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Athena. Επομένως η STEM δεν είναι μια εταιρεία μπαταριών. Είναι μια εταιρεία λογισμικού.

Όλα ξεκινούν από τις προβλέψεις. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης της Athena δημιουργούν πολλαπλές προβλέψεις, σχετικά με τον καιρό, τις τιμές, την ηλιακή παραγωγή, τη ζήτηση ενέργειας και άλλους παράγοντες. Αναλύουν πώς τα ενεργειακά στοιχεία μπορούν να αποσπάσουν αξία σε διαφορετικούς χρόνους. Στη συνέχεια, η Athena διαμορφώνει μια στρατηγική για τη μεγιστοποίηση αυτής της αξίας και την εφαρμόζει με διάφορους τρόπους, με προσφορές περιουσιακών στοιχείων σε αγορές χονδρικής, φόρτιση και αποφόρτιση μπαταριών, έγχυση ηλιακής ενέργειας στο δίκτυο ή αποθήκευση της για αργότερα, επιτρέποντας στα EV να φορτίζουν τώρα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επειδή η Athena παρακολουθεί συνεχώς την απόδοση του συστήματος, προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

H Stem συντονίζει όλους τους αλγόριθμους της Athena σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους κάθε πελάτη.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην Athena είχαν συσσωρευτεί 20 εκατομμύρια ώρες λειτουργίας, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 2.200 χρόνια λειτουργικής εμπειρίας, σε εκατοντάδες τοποθεσίες και πελάτες σε διάφορες περιοχές κοινής ωφέλειας στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Χιλή.

Ο John Carrington είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Stem από τον Ιανουάριο του 2014. Έχει ένα διακεκριμένο ιστορικό με πάνω από 25 χρόνια αποδεδειγμένης ηγετικής θέσης σε εταιρείες τεχνολογίας, ενέργειας και βιομηχανιών. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της MiaSole, Inc. από τις 29 Νοεμβρίου 2011 έως το 2013 και ολοκλήρωσε την πώληση της MiaSole στη Hanergy τον Δεκέμβριο του 2012.

Πριν από τη MiaSole, από τον Μάιο του 2008 έως τις 24 Αυγούστου 2009, ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην First Solar όπου αύξησε τα έσοδα της εταιρείας από 400 εκατομμύρια δολάρια σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανοίγοντας αγορές στις ΗΠΑ, την Ασία και Ευρώπη. Ο κ. Carrington διηύθυνε τις παγκόσμιες πωλήσεις της First Solar και λειτουργία μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων επεκτάσεων στην Ευρώπη και της έναρξης της εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από το 1991 έως το 2008, ο κ. Carrington εργάστηκε στην General Electric. Υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής Marketing Plastics στην Momentive Performance Materials Inc. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Μάρκετινγκ του παγκόσμιου οργανισμού GE Plastics $7 δισεκατομμυρίων όπου ηγήθηκε της παγκόσμιας καινοτομίας, των προσπαθειών νέας τεχνολογίας και της στρατηγικής προϊόντων για περισσότερους από 30.000 πελάτες.

Ενώ ήταν στην GE, ο κ. Carrington ηγήθηκε των προσπαθειών καινοτομίας στον τομέα της υγείας, των ηλεκτρονικών, του επιχειρηματικού εξοπλισμού, των μεταφορών και της αεροπορίας, της ηλιακής ενέργειας, της αιολικής ενέργειας, στους τομείς της άμυνας, των τηλεπικοινωνιών, της ασφάλειας και των μέσων ενημέρωσης. Ο κ. Carrington είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.

Επισκόπηση Βιομηχανίας
Το παγκόσμιο οικοσύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 20% έως το 2040.
Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται πως θα φτάσει τα 350 GWhs έως το 2025, που αναλογεί σε μια ετήσια αγορά ύψους περίπου 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2850 GWhs έως το 2040, που αναλογεί σε μια ετήσια αγορά ύψους περίπου 340 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg New Energy Finance (BNEF), η παγκόσμια αγορά αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σε 1.095 gigawatts («GW»), προσελκύοντας περίπου 660 δισεκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικές επενδύσεις έως το 2040.

Με βάση το BNEF, εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% αυτής της παγκόσμιας αγοράς.

Ένας σημαντικός παράγοντας στην αυξημένη ζήτηση αποθήκευσης ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 27% έως το 2030, είναι η επιτάχυνση της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το BNEF, το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αλλάξει από 18% το 2019 σε 36% έως το 2030 και η ηλιακή ενέργεια εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο 20% της συνολικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο οικονομικά αποδοτικές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ελαττώματα που σχετίζονται με το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας δεν είναι πάντα διαθέσιμη, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κακοκαιρίας όταν ο ήλιος δεν λάμπει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και καθιστά δύσκολο για πολλές εταιρείες να βασίζονται στην πράσινη ενέργεια.

Η αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται στα πρόθυρα της παγκόσμιας ευρείας ανάπτυξης, καθώς οι μπαταρίες καθίστανται όλο και πιο οικονομικές σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας. Η τεχνολογία μπαταριών θα είναι όλο και πιο επωφελής για μια ποικιλία λύσεων, όπως η αποθήκευση ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αποθηκευμένη ενέργεια όταν η πηγή δεν είναι διαθέσιμη, για παράδειγμα εάν ο άνεμος δεν φυσάει ή ο ήλιος δεν λάμπει.

Κυριότερα σημεία

  • Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά ταχύτερα από την παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας. 
  • Στον ολοκληρωμένο χώρο αποθήκευσης ενέργειας, που αναμένεται να αναπτυχθεί, προβλέπεται, έως το 2050 μια ευκαιρία εσόδων 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 
  • Η παγκόσμια αγορά αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί περίπου 25 φορές έως το 2030, λόγω της σύγκλισης δύο τεχνολογιών (i) χαμηλού κόστους ανανεώσιμης παραγωγής και (ii) ταχείας μείωσης του κόστους μπαταρίας και βελτίωσης αποδοτικότητας.

Τέθηκαν από τη Stem πάνω από 900 συστήματα που λειτουργούν ή συνδέονται με την ιδιόκτητη πλατφόρμα λογισμικού Athena ™ της Stem, σε περισσότερες από 200 πόλεις και αντιπροσωπεύουν περίπου 1 GWh χωρητικότητας αποθήκευσης.

Η Stem έχει 75% μερίδιο αγοράς στην εμπορική και βιομηχανική αγορά αποθήκευσης στην Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη αγορά αποθήκευσης ενέργειας στις ΗΠΑ.

Περισσότερα απο 600 MWh χωρητικότητας αποθήκευσης τέθηκαν σε λειτουργία από το 2014.

Η Stem διαθέτει πλατφόρμα λογισμικού AI που έχει λειτουργήσει παγκοσμίως περισσότερα από 40 βοηθητικά προγράμματα και 16 εκατομμύρια ώρες λειτουργίας σε όλη τη βάση των πελατών της.

Τα έσοδα του 2020 ήταν μόλις 36 εκατομμύρια δολάρια, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης αναμένεται να αυξηθούν γρήγορα. Η πρόβλεψη για το 2021 είναι αύξηση εσόδων κατά 348%, στα 147 εκατομμύρια δολάρια. 

Το 2022 τα έσοδα προβλέπονται να ανέλθουν στα  315 εκατομμύρια, το 2023 στα 526 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτοξεύονται στα 748 και 944 εκατομμύρια δολάρια το 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Η διοίκηση αναμένει ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή θα γίνει θετική το 2023.

Σύμφωνα με τη διοίκηση στα πρώτα χρόνια της STEM, οι πωλήσεις υλικού θα αποφέρουν το μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων εσόδων της. Επειδή προμηθεύεται αυτό το υλικό από προμηθευτές, τα περιθώρια κέρδους θα είναι χαμηλότερα, αλλά θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου καθώς τα έσοδα λογισμικού θα αρχίζουν να συνεισφέρουν περισσότερο. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα μικτά περιθώρια κέρδους από πωλήσεις υλικού θα ανέρχονται 10% με 30%, ενώ τα περιθώρια λογισμικού θα είναι στο 80%. Η Stem αναμένει συνολικό μακροπρόθεσμο μικτό περιθώριο κέρδους πέριξ 40%.

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τρίμηνου 2021
Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 334% στα 39,833 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 9,172 εκατομμυρίων δολαρίων το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Πρέπει να προσεχθεί πως τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από πωλήσεις υλικού που προέκυψαν από τις συμφωνίες συνεργασίας με Front of the Meter (“FTM”) και Behind the Meter (“BTM”).

Τα έσοδα από πωλήσεις υλικού ανήλθαν σε 34,886 εκατομμύρια δολάρια ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες που οφείλονται στην πλατφόρμα Athena ανήλθαν σε 4,947 εκατομμύρια δολάρια.

Οι πωλήσεις υλικού αυξάνονται επειδή η Stem έχει κάνει περισσότερα έργα στο μπροστινό μέρος του μετρητή με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αντί για έργα Behind the Meter σε εμπορικά κτίρια, τα οποία είναι η κύρια δραστηριότητά της εδώ και χρόνια.

Και στο 9μηνο 2021, τα έσοδα από πωλήσεις υλικού ανήλθαν σε 59,609 εκατομμύρια δολάρια ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες που οφείλονται στην πλατφόρμα Athena ανήλθαν σε 14,982 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία σχετικά με αυτούς τους αριθμούς είναι ότι το μικτό περιθώριο κέρδους υλικού πέριξ 13%, ενώ το μεικτό περιθώριο υπηρεσιών είναι αρνητικό.

Οι επενδυτές θα ήθελαν να δουν τα έσοδα από υπηρεσίες να αυξάνονται γρήγορα και το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι υψηλό και να φθάσει στο 80% ώστε να πρόκειται για μια βιώσιμη επιχείρηση.
Προς το παρόν, η εταιρεία καίει μετρητά και στην πραγματικότητα χάνει χρήματα από το λογισμικό που πουλά.
Τα έσοδά της μόλις και μετά βίας καλύπτουν το κόστος.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου 2021 ήταν ζημιογόνο κατά 7,2 εκατομμύρια δολάρια, από (7,9) εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο πέρυσι και (8,5) εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα βελτιωμένα αποτελέσματα προσαρμοσμένου EBITDA προήλθαν κυρίως από τα υψηλότερα μικτά περιθώρια που επιτεύχθηκαν, αντισταθμισμένα όμως εν μέρει, από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω του αυξημένου κόστους προσωπικού που αντικατοπτρίζει τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας.

Το Contracted Backlog (συμβεβλημένες εκκρεμότητες) ήταν 312 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2021, όπου σε σύγκριση με τα 250 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, αντιπροσωπεύει μια αύξηση 24,8%. Η αύξηση του Contracted Backlog προέκυψε από κρατήσεις ρεκόρ, στο 3ο τρίμηνο, ύψους 104 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κρατήσεις αυξήθηκαν 183% από έτος σε έτος και από 37 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έφτασαν στα 104 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αυξήθηκαν 130% από τα 45 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου τριμήνου.

Το σωρευτικό AUM αυξήθηκε 40% από έτος σε έτος και ανήλθε σε 1,4 GWh, λόγω της αύξησης των νέων συμβάσεων και των νέων συστημάτων που τέθηκαν σε λειτουργία.
Σύμφωνα με την διοίκηση της STEM, έχουν εξασφαλισθεί οι αναμενόμενες απαιτήσεις προμήθειας μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022 και θα κλειδώσουν οι αναμενόμενες παραδόσεις υλικού για ολόκληρο το έτος 2022 για να καλυφθεί η ζήτηση των πελατών.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ύψους 67,157 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 69 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε :

  • μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 405,2 εκατομμύρια δολάρια, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 170,8 εκατομμύρια δολάρια
  • συσσωρευμένες ζημιές 475 εκατομμύρια δολάρια
  • καθαρό κεφάλαιο κίνησης 573,3 εκατομμύρια δολάρια, με κυκλοφορούν ενεργητικό 652,7 εκατομμύρια δολάρια και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 78,4 εκατομμύρια.


Μεγάλη συγκέντρωση πελατών.
Ένας από τους κινδύνους της STEM είναι η μεγάλη συγκέντρωση των πελατών της.
Ένας πελάτης θεωρείται σημαντικός αν αντιπροσωπεύει το 10% ή περισσότερο των συνολικών εσόδων ή εισπρακτέων λογαριασμών της Εταιρείας. Για κάθε σημαντικό πελάτη, τα έσοδα ως ποσοστό των συνολικών εσόδων και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ως ποσοστό των συνολικών εισπρακτέων λογαριασμών έχουν ως εξής:

Guidance
Η Εταιρεία επιβεβαιώνει την καθοδήγησή της για έσοδα 147 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος 2021 και προσαρμοσμένο EBITDA για ολόκληρο το έτος 2021 ύψους (25) εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αναμένει να αναγνωρίσει το 50-60% των συνολικών εσόδων του 2021 το τέταρτο τρίμηνο. 

Η Εταιρεία θα δώσει καθοδήγηση για το 2022 στα μέσα έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2022, με την ανακοίνωση των ετησίων αποτελεσμάτων 2021.

Mε την υπογραφή του… αμερικάνου


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

  • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.