Wall Street: Spire, με την υπογραφή του… αμερικάνου (24.4.2021)

Spire  …. εδώ ….
Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό NSΗ … εδώ …. και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SPIR
Αριθμός μετοχών : 163,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Spire 
 … εδώ 

Το SPAC του NSH
Στις 29 Μαίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία NavSight Holdings και δημιουργήθηκε το Spac – NSH. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC – NSH εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό NavSight Holdings.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Spire
Την 1 Μαρτίου 2021 το spac NSH, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Spire.
Η Spire θα συγκεντρώσει 475 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 245.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Tiger Global, BlackRock, Hedosophia και Barry Sternlicht.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο “SPIR
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Spire, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,637 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Spire θα έχει 408 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της NSH δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Spire (67%), τους μετόχους της NSH (14%), τον χορηγό της NSH (4%) και τους επενδυτές PIPE (15%).H Spire Global ήταν αρχικά γνωστή ως NanoSatisfi Inc. και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 στο Σαν Φρανσίσκο από τους πτυχιούχους του Διεθνούς Διαστημικού Πανεπιστημίου Peter Platzer, Jeroen Cappaert και Joel Spark.

Spire Global — FH
Η Spire Global είναι μια εταιρεία που αναλύει και παρέχει δεδομένα που βασίζονται στο διάστημα χρησιμοποιώντας έναν ιδιόκτητο αστερισμό νανο-δορυφόρων πολλαπλών χρήσεων που ονομάζεται LEMUR. Το δίκτυο της Spire απαρτίζεται από περισσότερους από 110 δορυφόρους.
O αστερισμός των δορυφόρων της Spire συλλέγει 5 terabyte δεδομένα κάθε μέρα και τα μεταφέρει στις 70 κεραίες εδάφους της εταιρείας σε 16 χώρες. Στη συνέχεια επεξεργάζεται και αναλύει αυτά τα δεδομένα – τα οποία καλύπτουν κάθε σημείο της γης 10 φορές την ημέρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση πλοίων, αεροπλάνων ή καιρικών συνθηκών. Κατόπιν πωλεί την πρόσβαση των δεδομένων που έχει συλλέξει σε πελάτες με συνδρομητική βάση.
Η Spire είναι μια εταιρεία SaaS που βασίζεται στο διάστημα.
Η ανάλυση λογισμικού της Εταιρείας δημιουργεί ιδιόκτητα δεδομένα, πληροφορίες, αναλυτικά στοιχεία και προγνωστικά στους παγκόσμιους πελάτες της μέσω συνδρομής. Η Spire δημιουργεί έσοδα από αυτές τις πληροφορίες σε έναν ευρύ και αυξανόμενο αριθμό βιομηχανιών, όπως είναι ο καιρός, η αεροπορία, και οι θαλάσσιες μεταφορές. Η εταιρεία παρέχει δεδομένα παγκόσμιας κάλυψης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών της.

Η επεξεργασία, ημερησίως, των 5 και πλέον terabyte, εξυπηρετεί περισσότερους από 150 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων της NASA, της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, της Aerion Supersonic και της Chevron Corp.

Το Spire πρωτοπορεί επίσης σε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο «space-as-a-service». Αξιοποιώντας την πλήρως ανεπτυγμένη υποδομή και τη λειτουργία μεγάλης κλίμακας της εταιρείας, οι πελάτες μπορούν να λειτουργούν τα δικά τους ωφέλιμα φορτία σε τροχιά μέσω του API του Spire και μπορούν να αρχίσουν να λαμβάνουν δεδομένα σε λιγότερο από ένα χρόνο και ένα απλό συμβόλαιο συνδρομής.

 

Οι δορυφόροι της εταιρείας χρειάζονται τρεις έως έξι μήνες από τη σχεδίαση τους, έως την εκκίνηση τους, έναντι 12 μηνών των ανταγωνιστών.

H Spire έχει ένα προβάδισμα, αλλά η πραγματική δοκιμή της επιχείρησής,  καθώς και τα περιθώρια κέρδους της, θα φανούν αρκετά χρόνια αργότερα. Παράλληλα, καθώς η εμπορική πρόσβαση στο διάστημα γίνεται όλο φθηνότερη και ευκολότερη  οι ανταγωνιστές της Spire Global θα πληθαίνουν.

Αραίωση μετόχων από εντάλματα

 • Σχέδιο έκδοσης 8 εκατομμυρίων μετοχών υπέρ εργαζομένων Spire. Θα εκδίδονται από 2 εκατομμύρια μετοχές κάθε φορά που η μετοχή θα ξεπερνάει διαδοχικά τα επίπεδα των 13, 16, 19 και 22 δολαρίων.
 • Σε μετόχους της Spire Global υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική έκδοση 13 εκατομμυρίων μετοχών.  
 • 11,5 εκατομμύρια εντάλματα που κατέχονται από τους μετόχους του SPAC – NSH  
 • 6,6 εκατομμύρια εντάλματα που κατέχει ο χορηγός του SPAC

Έτσι συνολικά δύναται να εκδοθούν 39,1 εκατομμύρια νέες μετοχές

 
H Spire αναμένει, για το 2021, έσοδα 70 εκατομμυρίων δολαρίων και θα είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα έσοδα των 36 εκατομμυρίων δολαρίων του 2020.
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι πως τα έσοδα της εταιρείας θα αυξάνονται  με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 100% από το οικονομικό έτος 2020 έως το 2025.

Αναμένεται το 2025 να φθάσουν το 1,189 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η διοίκηση της Spire προβλέπει ότι το περιθώριο του μεικτού κέρδους θα κινείται άνω του 90%, από το 2025 και μετά, ενώ το περιθώριο EBITDA θα είναι της τάξης του 50% και το 2025 θα είναι περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές γίνονται θετικές το 2023 και το 2025 προβλέπεται πως θα είναι 357 εκατομμύρια δολάρια.

 

Με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια και μετά την ενοποίηση η Spire Global θα αποτιμάται 1,637 δισεκατομμύρια δολάρια, με την επιχειρηματική αξία της (ΕV) να ανέρχεται σε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας καθαρό ταμείο 408 εκατομμύρια δολάρια, συνεπώς θα έχουμε EV/ πωλήσεις

 • 1,03 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 1,189 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2025.
 • φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 615 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2024.
 • 4,03 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 305 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2023.
 • 8,48 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 145 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2022.
 • 17,57 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 70 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2021.

και EV/EBITDA

 • 2,89 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2025.
 • 6,21 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2024.

Τα EBITDA γυρίζουν θετικά το 2023.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spire_Global

 • Mε την υπογραφή του… αμερικάνου


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.