Wall Street, με την υπογραφή του… αμερικάνου (Σάββατο 18 Ιουλίου 2020)

CleanSpark  …. εδώ ….

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq … εδώ… με τον κωδικό CLSK

Αριθμός συνολικών μετοχών : 9,86 εκατ. μετοχές

24 Ιανουαρίου 2020 : Έναρξης διαπραγμάτευσης στο Nasdaq

Σύντομο Ιστορικό

Η CleanSpark, Inc. ιδρύθηκε στην Πολιτεία της Νεβάδας στις 15 Οκτωβρίου 1987, ως SmartData Corporation. Η SmartData πραγματοποίησε μια δημόσια προσφορά στην Πολιτεία της Νεβάδας τον Δεκέμβριο του 1987 και άρχισε να διαπραγματεύεται τον Ιανουάριο του 1988. Λόγω μιας σειράς ατυχών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου θανάτου του ιδρυτή της και CEO, η SmartData διέκοψε τις ενεργές επιχειρηματικές της δραστηριότητες το 1992.

Στις 25 Μαρτίου 2014, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε Stratean Inc.
Την 1η Ιουλίου 2016, η Εταιρεία συνήψε Σύμβαση Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων, με την CleanSpark Holdings LLC, την CleanSpark LLC, την CleanSpark Technologies LLC και την Specialized Energy Solutions, Inc. Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Αγοράς, η Εταιρεία απέκτησε την CleanSpark, LLC και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον Πωλητή και τη γραμμή δραστηριότητάς της, ενώ ανέλαβε υποχρεώσεις 200.000 δολάρια.
Τον Οκτώβριο του 2016, η Εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε CleanSpark προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ταυτότητα της επωνυμίας.

Στις 22 Ιανουαρίου 2019, η CleanSpark συνήψε συμφωνία με την Pioneer Critical Power, Inc., από την οποία απέκτησε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας και μια λίστα πελατών. Ως αντάλλαγμα, η Εταιρεία εξέδωσε στον μοναδικό μέτοχό της Pioneer

  •  175.000 της κοινής μετοχής της CleanSpark,

  •  ένα πενταετές δικαίωμα για αγορά 50.000 μετοχών της κοινής μετοχής CleanSpark σε τιμή άσκησης 16,00 $ ανά μετοχή, και

  • πενταετές δικαίωμα για την αγορά 50.000 μετοχών της κοινής μετοχής CleanSpark σε τιμή άσκησης 20,00 $ ανά μετοχή.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Pioneer Critical Power Inc. έγινε πλήρως θυγατρική της CleanSpark Inc. Την 1η Φεβρουαρίου 2019, η Pioneer Critical Power, Inc. μετονομάστηκε σε CleanSpark Critical Power Systems, Inc.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, εξαγοράστηκε η p2klabs, Inc., μια εταιρεία από τη Νεβάδα.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, η εταιρεία προέβηκε  σε reverse split των μετοχών, όπου οι 10 μετοχές αντικαταστάθηκαν από 1, προκειμένου να μπορεί η μετοχή να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στον Nasdaq.Δραστηριότητα
Η CleanSpark παρέχει ενεργειακό λογισμικό και τεχνολογία ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει ενεργειακά συστήματα που επιτρέπουν στους πελάτες της να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν την παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Εταιρεία παρέχει προηγμένο ενεργειακό λογισμικό και τεχνολογία ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες ενέργειας να αποκτήσουν ανθεκτικότητα και οικονομική βελτιστοποίηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της CleanSpark αποτελούνται από έξυπνους ενεργειακούς ελέγχους, λογισμικό μοντελοποίησης, μικροδίκτυα και υπηρεσίες συμβουλευτικής καινοτομίας στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις μεθοδολογίες επιχειρηματικών διαδικασιών για τη μεταμόρφωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.


Ουσιαστικά πρόκειται για μια καινούργια εταιρεία που επιχειρεί να αναπτυχθεί σε ένα κλάδο με πολύ μέλλον. Η δραστηριότητα της Clean Spark θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στην δεκαετία που έρχεται. Η στροφή προς την πράσινη ενέργεια, η εξοικονόμηση κόστους και η βελτιστοποίηση στην αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας είναι από τα hot stories της επόμενης ημέρας.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας είναι από 1 Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου .

Οι πωλήσεις στο κλείσιμο της χρήσης 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 4,532 εκατ. ευρώ.

Η Clean Spark αναπτύσσει λογισμικό και μέσω των πλατφορμών mPulse και mVSO παρέχει μια ισχυρή λύση διαμόρφωσης ενέργειας και μοντελοποίησης συστήματος μικροπλέγματος.

Επιπλέον, διαθέτει μια τεχνολογία και διαδικασία αεριοποίησης για τη μετατροπή του οργανικού υλικού σε SynGas, το οποίο χρησιμοποιείται ως καθαρό, ανανεώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον και ως καύσιμο θέρμανσης για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μηχανοκίνητα οχήματα και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή δι-μεθυλαιθέρα.

Η εταιρεία φυσικά είναι ζημιογόνος. Το 2019 ανακοίνωσε ζημιές 26,117 εκατομ δολάρια.

Το εξάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 η εταιρεία παρουσίασε :

  • Έσοδα 4,635 εκατ. δολάρια, αύξηση 370% από 986.806 δολάρια το 2019. 

  • Μικτά κέρδη αυξήθηκαν 365% στα 798.140 $, από 171.462 $ το 2019. 

  • Η ζημιά ανήλθε σε 7,731 εκατ. δολάρια απο 10,048 εκατομ δολάρια το 2019.

Η προσδοκία από τους αναλυτές είναι ότι η CleanSpark βρίσκεται στα πρόθυρα του σημείου breakakeven. Η πρόβλεψη είναι ότι το 2022 η εταιρεία θα καταστεί ελαφρά ζημιογόνος. Το 2023 θα μπορέσει η εταιρεία να εμφανίσει κερδοφορία ψηλότερη των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2024 η κερδοφορία προβλέπεται πως θα ξεπεράσει τα 13 εκατ. δολάρια.

Η πρόβλεψη αυτή των κερδών της CLSK γίνεται με την παραδοχή πως η εταιρεία θα έχει ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων κατά 65%. Με βάση αυτή την παραδοχή, οι πωλήσεις της εταιρείας αναμένεται να κινηθούν στα 13 εκατ. δολάρια το 2020, 26 εκατ. δολάρια το 2021, 47 εκατ. δολάρια το 2022, 74 εκατ. δολάρια εκατ το 2023 και 97 εκατ. δολάρια το 2024.

Εάν η πρόβλεψη των μελλοντικών προβλέψεων αποδειχθούν εξαιρετικά αισιόδοξες τότε η εταιρεία θα αργήσει να καταστεί κερδοφόρος.

Η εταιρεία είναι πάρα πολύ μικρή και ο Ισολογισμός της είναι εξαιρετικά αδύναμος …. όμως με χρηστή διαχείριση το μέλλον της ανήκει.

Τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονται σε 12,598 εκατ. δολάρια (1,28 δολάρια ανά μετοχή) όμως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μαζί με τα Good wills ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια και αριθμούνται σε 13,95 εκατομ. δολάρια.

Στο ταμείο της εταιρείας υπάρχουν 4,5 εκατομ δολάρια, οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν στα 9,9 εκατ. δολάρια με το χρέος της εταιρείας να είναι 5,338 εκατ. δολάρια. Για το άμεσο χρονικό διάστημα 6 μηνών, με ένα έτος η εταιρία δεν θα χρειαστεί χρηματοδότηση. Όμως είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως στην προσπάθεια της να αναπτυχθεί θα αναζητήσει κεφάλαια από την Αμερικάνικη χρηματαγορά.