Wall Street, με την υπογραφή του… αμερικάνου (26 Νοεμβρίου 2020)

Romeo Power …. εδώ ….

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό RMG … εδώ …. και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ROM
Αριθμός μετοχών :  133,45 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Romeo … εδώ …

Το SPAC του RMG
Τον Οκτώβριο του 2018 εκδόθηκαν για την RMG Acquisition Corp 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β …. έτσι δημιουργήθηκε το Spac – RMG.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Κατόπιν στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 23.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 230.000.000 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής RMG εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Στις 5 Οκτωβρίου 2020, το Spac RMG, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Romeo Power.
Η Romeo Power θα συγκεντρώσει 384 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 150.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές καθώς και από τους στρατηγικούς επενδυτές The Heritage Group και Republic Services.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο “RMO
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Romeo Power, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,334 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Οι μπαταρίες καλύπτονται από 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, για το 70% της χωρητικότητάς τους.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες μετά από αυτό το διάστημα δεν θα είναι άχρηστες, αλλά ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητάς τους, για τουλάχιστον 8 έτη.
Όταν λήξει η εγγύηση των μπαταριών δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα είναι άχρηστες. Ανάλογα με τη χρήση που έχουμε κάνει και τις καιρικές συνθήκες (οι μπαταρίες ταλαιπωρούνται περισσότερο στο υπερβολικό κρύο της Βόρειας Ευρώπης απ’ ό,τι στη ζέστη της Ελλάδας), οι μπαταρίες μπορεί να αντέξουν περισσότερο ή λιγότερο.

Αν η απόδοσή τους έχει πέσει τόσο πολύ ώστε επιβάλλεται η αλλαγή τους, τότε το κόστος είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ (εκτιμάται σε περίπου 7.000 – 8.000 ευρώ σε ένα μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Ορισμένες εταιρείες πάντως έχουν ανακοινώσει ότι θα αλλάζουν μόνο τα προβληματικά στοιχεία της μπαταρίας, μειώνοντας σημαντικό το κόστος.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας τους, ρίχνει πάντως με γρήγορους ρυθμούς τις τιμές των μπαταριών.
Το 2010 η μέση τιμή ήταν περίπου 1.000 ευρώ ανά kWh. Το 2018 έπεσε κάτω από τα 160 ευρώ και το 2023 αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τα 100 ευρώ ανά kWh.

Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία ενός compact ηλεκτρικού, χωρητικότητας 50 kWh (όπως στην περίπτωση του Opel Corsa-e και του Renault ZOE) θα κοστίζει το 2023 περίπου 5.000 ευρώ.
Αν όμως κάποιος αγοράσει σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αλλάξει μπαταρία μετά από 8 χρόνια, το 2028, μπορεί τότε να στοιχίσει κάτω από 2.500 ευρώ. Ένα ποσό που σίγουρα δεν είναι αμελητέο, όμως μέσα στην 8ετία έχει γίνει σίγουρα απόσβεσή του από το μειωμένο κόστος χρήσης (π.χ. κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με βενζίνη, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας κ.α., μειωμένο κόστος σέρβις κ.α.)
Σήμερα οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, σαν αυτές που χρησιμοποιεί και η Romeo Power (RΜΟ).

Ωστόσο πολλές εταιρείες τεχνολογίας αλλά και κατασκευαστές που εμπλέκονται στην ηλεκτροκίνηση τονίζουν πως είμαστε πολύ κοντά σε μια αλλαγή που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Πρόκειται για τις νέες μπαταρίες ξηρού τύπου (solidstate) οι οποίες θα προσφέρουν πολλαπλάσια απόδοση και αυτονομία έχοντας παράλληλα πολύ μικρότερες διαστάσεις και χαμηλότερο βάρος.

 • H αρχή λειτουργίας είναι αντίστοιχη με αυτή των μπαταριών ιόντων λιθίου, κάτι που σημαίνει πως διαθέτουν ηλεκτρόδια μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται ως δίοδος των φορτισμένων ιόντων. Ωστόσο, βασικό στοιχείο των μπαταριών ξηρού τύπου, όπως φανερώνει εν μέρει και η ονομασία τους, είναι η χρήση ενός στερεού ηλεκτρολύτη. 

Οι μπαταρίες στερεού τύπου αναμένεται να έχουν έως και δέκα φορές υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από αυτές ιόντων λιθίου. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδιο μέγεθος με σήμερα θα προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ ή αντίστοιχα θα επιτυγχάνουν τη σημερινή απόδοση καταλαμβάνοντας πολύ μικρότερο χώρο και έχοντας χαμηλότερο βάρος. Μάλιστα το όφελος σε βάρος θα είναι συνολικά ακόμα μεγαλύτερο, καθώς λόγω των μειωμένων θερμικών φορτίων δεν θα χρειάζονται πολύπλοκα κυκλώματα ψύξης.

 • Επιπλέον, ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι απαλλαγμένος από τις εξωθερμικές χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο υγρό των μπαταριών ιόντων λιθίου ενώ παύει να υφίσταται και το ενδεχόμενο διαρροών, με συνέπεια τη σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας που προσφέρεται. Τέλος, η νέα τεχνολογία μπαταριών αναμένεται πως θα επιφέρει και μείωση στους απαιτούμενους χρόνους φόρτισης, καθώς θα είναι δυνατή η συνεχής χρήση ταχυφορτιστών χωρίς συνέπειες στη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό συμβαίνει διότι οι μπαταρίες ξηρού τύπου είναι απαλλαγμένες από τη διάβρωση των ηλεκτροδίων που προκαλούν τα χημικά στοιχεία που έχουν σήμερα οι υγροί ηλεκτρολύτες. Έτσι ο κύκλος ζωής των νέων μπαταριών υπολογίζεται ότι θα είναι έως και επτά φορές μεγαλύτερος, κάτι που σημαίνει πως η διάρκεια καλής λειτουργίας τους θα κυμαίνεται στα δέκα χρόνια, όσο δηλαδή και ο μέσος όρος ζωής ενός αυτοκινήτου.

Τέτοιες μπαταρίες δεν κυκλοφορούν ακόμη στην αγορά. Με αυτή τη τεχνολογία μπαταριών ασχολείται η QuantumScape, η οποία προβλέπει ότι, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα αρχίσει να πουλάει τέτοιου είδους μπαταρίες από το 2026 και κατόπιν.


Η Romeo Power, ιδρύθηκε το 2016 στην Καλιφόρνια από τον Michael Patterson. Είναι μια εταιρεία ενεργειακής τεχνολογίας στον κλάδο που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων και πακέτων μπαταριών ιόντων λιθίου για επαγγελματικά εμπορικά ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία.

Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής 10.500 τετραγωνικών μέτρων στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια με βασικές δυνατότητες ανάπτυξης μπαταρίας που εκτελούνται εσωτερικά.
Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και την ανάπτυξη του εργοστασίου ικανότητας 7 GWh στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, με τις τελευταίας τεχνολογίας κατασκευαστικές εργασίες σχεδιασμένες για υψηλή ανάπτυξη
Η εταιρεία απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους και περισσότερους από 60 μηχανικούς μπαταρίας.

Η Romeo Power επικεντρώνεται σε 2 βασικές αγορές ενεργειακής τεχνολογίας :
1) Στα εμπορικά οχήματα (κλάσης 4-8: φορτηγά και λεωφορεία) μέσω της μητρικής εταιρείας Romeo Systems, Inc. της οποίας η BorgWarner είναι 20% μέτοχος.

2) Στα ευρωπαϊκά οχήματα υψηλής απόδοσης · καθώς και ελαφριά, μεσαία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα μέσω Κοινοπραξίας με την BorgWarner, της οποίας η Romeo Systems, Inc. κατέχει το 40%.

Η BorgWarner (ticker: BWA) είναι στρατηγικός επενδυτής και συνεργάτης της Romeo Power.
Η συνεργασία με την BorgWarner ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 όταν πραγματοποίηθηκε στρατηγική επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη Romeo Power. Η BorgWarner, ως παγκόσμιος προμηθευτής αυτοκινητοβιομηχανίας κατηγορίας 1 με τεχνογνωσία κατασκευής, μηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης παγκόσμιας κλάσης, καθώς και 60 εγκαταστάσεις παραγωγής παγκοσμίως και βαθιές σχέσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού, δίνει στη Romeo την ευκαιρεία να διεισδύσει σε νέες αγορές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Όσον αφορά τον Όμιλο Heritage …. είναι επίσης επενδυτής της Romeo, συμμετείχε στο PIPE και θα υποστηρίξει τη Romeo στην ανακύκλωση των μπαταριών. Αυτό είναι κρίσιμο επειδή λιγότερο από το 5% των μπαταριών ιόντων λιθίου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ανακυκλώνονται σήμερα. Έχει επίσης δεσμευτεί σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αναμένεται να οδηγήσει στη μετατροπή 500+ πετρελαιοκίνητων φορτηγών στο στόλο του σε BEV με τις μπαταρίες της Romeo μεταξύ 2021 και 2025.

Τέλος, η Republic Services, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόλο περισσότερων από 16.000 οχημάτων, είναι ένας άλλος στρατηγικός συμμετέχων στο PIPE και σκοπεύει να συνάψει στρατηγική συμμαχία με τη Romeo Power.


Η Romeo Power είναι κατασκευαστής προηγμένων πακέτων μπαταριών με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα για ηλεκτρικά οχήματα. Έχει κυκλοφορήσει μια οικογένεια πακέτων μπαταριών που κυμαίνονται σε μέγεθος από 30kWh έως 1 MWh για ηλεκτρικά οχημάτα.

Η τεχνολογία της Romeo έχει καταφέρει ώστε τα πακέτα μπαταριών Romeo Power να μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να πληρούν τις ακριβείς και μοναδικές προδιαγραφές γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να επανασχεδιαστεί ολόκληρη η μπαταρία ώστε να ταιριάζει σε ασυνήθιστες απαιτήσεις προδιαγραφών.

Η σειρά πακέτων BEV της Romeo είναι η πρώτη του είδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών χρήσεων, από οχήματα παράδοσης κατηγορίας 3 έως βαρέα οχήματα κατηγορίας 8 μεγάλων αποστάσεων. Με έδρα στο Λος Άντζελες , οι μπαταρίες Romeo Power κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και έχουν από τις υψηλότερες ογκομετρικές και βαρυμετρικές ενεργειακές πυκνότητες και τον ταχύτερο χρόνο φόρτισης. Έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα που κατασκευάζονται και παραδίδονται άμεσα, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους ψύξης για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής χρήσης και της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η αποδοτικότητα και η μέγιστη λειτουργικότητα για τους πελάτες, μόλις εγκατασταθούν οι μπαταρίες στα οχήματα των πελατών, η Romeo Power χρησιμοποιεί ιδιόκτητη τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης για την παρακολούθηση των μπαταριών για την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχουν στους πελάτες της Romeo Power μοναδικές πληροφορίες για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μπαταριών τους – και των εγγυήσεών τους. Οι πελάτες επωφελούνται από την ανάλυση δεδομένων που κυμαίνονται από τον καθορισμό των πιο αποτελεσματικών χρόνων έως την τροφοδοσία, τη βελτίωση του χιλιομέτρου και της ενοποίησης διαδρομών.


Ενώ η χρήση των οχημάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο συνεχίζει να μειώνεται, η Romeo Power εφοδιάζει με ηλεκτρική μπαταρία τα φορτηγά μεσαίων αποστάσεων, μικρών αποστάσεων και βαρέων φορτίων μεγάλων αποστάσεων, καθώς και ειδικά φορτηγά και λεωφορεία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνολική διευθύνσιμη αγορά (“TAM”) για επαγγελματικά οχήματα εκτιμάται σε περίπου 665 δισεκατομμύρια δολάρια με περισσότερα από 17 εκατομμύρια οχήματα να πωλούνται ετησίως.
Μόνο στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, το TAM εκτιμάται σε περίπου 225 δισεκατομμύρια δολάρια με πάνω από 7 εκατομμύρια οχήματα να πωλούνται ετησίως.

Η Romeo Power διαθέτει σήμερα μια διαφοροποιημένη και υψηλής ποιότητας πελατειακή βάση που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της αγοράς της κατηγορίας 8 της Βόρειας Αμερικής. Η εταιρεία έχει ποικίλες μορφές συμφωνιών με πελάτες, βελτιώνοντας την προβολή της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων των επί του παρόντος συμβολαίων εσόδων.

Και ενώ η Romeo εστιάζει στον χώρο EV, η τεχνολογία της έχει εφαρμογές σε διάφορους κλάδους – συμπεριλαμβανομένων των μεταλλείων, της γεωργίας και της αεροπορίας. Σχεδόν κάθε βιομηχανία που είναι ώριμη για ηλεκτροδότηση είναι ένας πιθανός αναπτυξιακός στόχος για το Romeo. Μάλιστα έχει ήδη συνεργασίες σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς.

Στις 17 Νοεμβρίου 202 η Romeo Power ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει ένα πολυετές συμβόλαιο παραγωγής με την ”The Lion Electric Co”. Το συμβόλαιο αναμένεται να αποφέρει έσοδα 234 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Romeo Power για μια πενταετή περίοδο που αρχίζει το 2021. Η σύμβαση εκτείνεται σε ολόκληρο τον στόλο της Lion Electric για εμπορικά αστικά φορτηγά κατηγορίας 6-8 και όλα τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

H Lion Electric είναι ένας καινοτόμος κατασκευαστής οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η εταιρεία δημιουργεί, σχεδιάζει και κατασκευάζει εμπορικά αστικά φορτηγά κατηγορίας 5 έως κατηγορίας 8 , ηλεκτρικά λεωφορεία και μίνι λεωφορεία. Η Lion είναι ηγέτης της Βόρειας Αμερικής στις ηλεκτρικές μεταφορές και σχεδιάζει, κατασκευάζει και συναρμολογεί πολλά από τα βασικά εξαρτήματα των οχημάτων της, όπως σασί, καμπίνες φορτηγών και αμαξώματα λεωφορείων.
H Lion κυκλοφόρησε πρόσφατα το LionA, ένα ηλεκτρικό μίνι σχολικό λεωφορείο, πάνω από ένα ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών οχημάτων (EV), συμπεριλαμβανομένων των σχολικών λεωφορείων LionC και LionD και μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών φορτηγών.

H Romeo Power έχει περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα έσοδα που έχουν υπογραφεί με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Επιπλέον έχει έσοδα μέχρι και 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πλαίσιο προχωρημένων διαπραγματεύσεων.  Μερικές από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες μάρκες αυτοκινήτων είναι πελάτες της Romeo.


Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Romeo θα έχει αξία επιχείρησης σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν θα υπάρχει σημαντικό χρέος. Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα επιτρέπει στην εταιρεία να χρηματοδοτήσει πλήρως το τρέχον επιχειρηματικό της σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει :

 • την περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγή των μονάδων μπαταρίας 
 • την επέκταση της ομάδας πωλήσεών  
 • την αξιοποίηση περαιτέρω της συνεργασίας με την BorgWarner

Με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια και μετά την ενοποίηση η Romeo θα αποτιμάται 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύει :

 • 0,81 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2025.
 • 1,15 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 1,156 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2024
 • 1,75 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 765 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2023.
 • 3,25 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 412 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2022.

Mε την υπογραφή του… αμερικάνου


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.