Wall Street- Electric Last Mile: Με την υπογραφή του… αμερικάνου (14 Δεκεμβρίου 2020)

Wall Street- Electric Last Mile: Με την υπογραφή του… αμερικάνου (14 Δεκεμβρίου 2020)

Electric Last Mile …. εδώ ….

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό FIII … εδώ …. και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ELMS

Αριθμός μετοχών : 142,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Electric Last Mile … εδώ …

Το SPAC του FIII
Στις 25 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Forum Merger III Corporation και δημιουργήθηκε το Spac – FIII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6.250.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 21 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 25.741.250 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 257.412.500 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC – FIII εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Electric Last Mile Solutions
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac FIII, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Electric Last Mile Solutions (ELMS).
Η ELMS θα συγκεντρώσει 412 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 155.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές
, συμπεριλαμβανομένου των BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund και της Jennison Associates LLC.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο “ELMS
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια
σε περίπου 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της ELMS (66,7%), τους μετόχους της FIII (17,6%), τον χορηγό της FIII (4,8%) και τους επενδυτές PIPE (10,9%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,196 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 379 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 150 εκατομμύρια χρέος.


Η Electric Last Mile (ELMS) είναι μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων (EV) , που εδρεύει στο Auburn Hills, Michigan. Η ELMS επικεντρώνεται στην αγορά τελευταίων μιλίων, με μια κάθετα ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την προσαρμογή ηλεκτρικών, συνδεδεμένων οχημάτων παράδοσης τελευταίων μιλίων.

Το τελευταίο μίλι (Last Mile) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις μεταφορές για να περιγράψει την κίνηση ανθρώπων και αγαθών από έναν κόμβο μεταφοράς στον τελικό προορισμό. Το “Last miles”, αρχικά, υιοθετήθηκε από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών που αντιμετώπισε δυσκολίες σύνδεσης μεμονωμένων σπιτιών με το κύριο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Ομοίως, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας το τελευταίο μίλι περιγράφει τη δυσκολία μεταφοράς ανθρώπων και πακέτων από κεντρικά σημεία στους τελικούς προορισμούς τους. Ορισμένες προκλήσεις της παράδοσης των τελευταίων μιλίων περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση του κόστους, τη διασφάλιση της διαφάνειας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της υποδομής.

Η ELMS διαθέτει μονάδα παραγωγής 63 στρεμμάτων στην Ιντιάνα με δυνατότητα παραγωγής 100.000 οχημάτων ετησίως.

Το εργοστάσιο ανήκει στην SF Motors (SERES) η οποία είναι θυγατρική της Κινεζικής εταιρίας SΟΚΟΝ. Υπάρχει συμφωνία μίσθωσης μεταξύ της ELMS και της SF Motors (SERES) για το εργοστάσιο παραγωγής που βρίσκεται στη Mishawaka της Ιντιάνα. Επίσης υπάρχει αποκλειστική συμφωνία άδειας ευρεσιτεχνίας μεταξύ ELMS και SERES και σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών μετάβασης και προμήθειας εξοπλισμού.

Η ELMS αναμένεται να κυκλοφορήσει, το τρίτο τρίμηνο του 2021, το Urban Delivery van ως το πρώτο ηλεκτρικό εμπορικό όχημα κατηγορίας 1 στις ΗΠΑ, με το αναμενόμενο χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Στην πραγματικότητα, η ELMS σκοπεύει να κυκλοφορήσει ένα προϊόν που βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη, υπάρχουσα πλατφόρμα που αναπτύχθηκε και πωλήθηκε από τον Όμιλο Sokon στην ασιατική αγορά, όπου υπάρχουν 30.000 από αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα παράδοσης και καθημερινά διανύουν 1,5 εκατομμύρια μίλια.
Η ELMS είναι μια ανεξάρτητη αμερικανική εταιρεία που θα διαπραγματεύεται στο Nasdaq. Θα παράγει ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ και θα έχει συμβόλαια με τον Όμιλο Sokon που θα παρέχει πρόσβαση στην τεχνογνωσία του, στην προμήθεια ανταλλακτικών και στα δεδομένα πεδίου και σέρβις.
Τα οχήματα της ELMS θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο των ΗΠΑ, στην Mishawaka της Ιντιάνα, που έχει 20ετή ιστορία παραγωγής οχημάτων υψηλής ποιότητας και είναι ήδη εξοπλισμένο για παραγωγή EV.

Μέχρι σήμερα, η ELMS έχει πάνω από 30.000 προπαραγγελίες, για το όχημα Urban Delivery, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εμπορικών σημάτων και ορισμένων από τους μεγαλύτερους διαχειριστές στόλων και εμπόρους στη χώρα που αντιπροσωπεύουν πάνω από 1,0 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναμενόμενα έσοδα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ηλεκτρικά οχήματα στην κατηγορία Κλάσης 1 – GVW 6 χιλιάδων λιβρών ή λιγότερο. Το όχημα Urban Delivery αναμένεται να είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα παράδοσης που κυκλοφορεί στην αγορά της κατηγορίας 1 στις ΗΠΑ. Το Urban Delivery θα προσφέρει μια πράσινη εναλλακτική λύση στους αγοραστές οχημάτων φυσικού αερίου κατηγορίας 1. Επίσης, θα έχει 35% περισσότερο χώρο μεταφοράς, ένα κρίσιμο σημείο της πρότασης της εταιρείας σε σύγκριση με άλλα μοντέλα Κλάσης 1. Η διοίκηση της ELMS αναμένει ότι η τιμή και ο χώρος αποθήκευσης του οχήματος θα επιτρέψουν στις πωλήσεις του αυτοκινήτου να πάρουν μερίδιο αγοράς και από την κατηγορία οχημάτων κατηγορίας 2.

Το όχημα Urban Delivery θα κοστίζει 25.000 δολάρια καθαρά από ομοσπονδιακές φορολογικές πιστώσεις, κάτι που είναι συγκρίσιμο με τις τιμές οχημάτων φυσικού αερίου κατηγορίας 1.

Η εταιρεία στοχεύει σε εμπορικά οχήματα παράδοσης που εκτείνονται από την κατηγορία 1 έως την κατηγορία 3, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της αγοράς των τελευταίων μιλίων.
Δεδομένου ότι τα οχήματα Urban Delivery της κατηγορίας 1 και τα μεγαλύτερα οχήματα Urban Utility της κατηγορίας 3 βασίζονται σε οχήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τον όμιλο Sokon και στην Ασία, η ELMS θα επιβαρυνθεί με σχετικά χαμηλά έξοδα μηχανικής περίπου 70 εκατομμυρίων δολαρίων για να ξεκινήσει η παραγωγή στις ΗΠΑ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ELMS προβλέπει σε πωλήσεις περίπου 4.000 οχημάτων, που αναμένεται να παραδοθούν έως το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το 2022 προβλέπονται 19.000 παραδόσεις και το 2023 περίπου 35.000 παραδόσεις.
Το εργοστάσιο της ELMS έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 οχημάτων.
Με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης, αναμένονται οι ταμειακές ροές να είναι θετικές έως το τέλος του 2022 και οι πωλήσεις να φτάσουν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια και μετά την ενοποίηση η ELMS θα αποτιμάται 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν :

  • 0,476 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2025.
  • 0,747 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 1,906 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2024.
  • 1,21 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 1,177 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του 2023.
  • 2,32 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 613 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2022.
  • 12 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 122 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2021.

και σε σχέση με τα EBITDA

  •  1,8 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2025.
  • 3,06 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2024.
  • 5,74 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2023.

Mε την υπογραφή του… αμερικάνου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

  • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.