Βρετανικά λιμάνια: Έκτακτο fund για τη μετά Brexit εποχή

Βρετανικά λιμάνια: Έκτακτο fund για τη μετά Brexit εποχή

Η βρετανική κυβέρνηση εντατικοποιεί τις διεργασίες της για την ομαλή μετάβαση των λιμανιών στη μετά Βrexit εποχή.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε τη σύσταση ενός νέου ταμείου ύψους £200 εκατ. για την κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, νέες υποδομές στα λιμάνια είναι αναγκαίες είτε η χώρα εξέλθει από την ΕΕ με συμφωνία είτε χωρίς. Το ταμείο θα χρηματοδοτεί νέες υποδομές σε λιμάνια για τη διαχείριση νέων τελωνειακών απαιτήσεων υπό το νέο Border Operating Model.

Δεδομένου του αντικτύπου του κορονοϊού στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε την εισαγωγή νέων συνοριακών ελέγχων σε τρεις φάσεις έως την 1η Ιουλίου 2021.

H σύσταση του νέου ταμείου χαιρετίστηκε από τη βιομηχανία, με τα λιμάνια της χώρας να προετοιμάζονται πυρετωδώς για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ στα τέλη του έτους.

«Καλωσορίζουμε το fund που θα εστιάζει στην προετοιμασία των λιμενικών υποδομών για τη σημαντική αλλαγή στις εμπορικές μας σχέσεις με την ΕΕ», σημείωσε ο Richard Ballantyne, CEO της British Ports Association.