Βρετανία: Περικοπή έως και 55.000 θέσεων εργασίας από την ΒΤ έως το 2030

Στην περικοπή έως και 55.000 θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συνεργατών, θα προχωρήσει έως το 2030 ο όμιλος BT, ο μεγαλύτερος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία. Η περικοπή αυτών των θέσεων -πιθανόν πάνω από το 40% του εργατικού δυναμικού της εταιρεία- σχεδιάζεται καθώς η ΒΤ ολοκληρώνει την ανάπτυξη οπτικών ινών και προσαρμόζεται σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εταιρεία επεξεργάζεται σχέδιο μετασχηματισμού προκειμένου να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο οπτικών ινών υπό τη διοίκηση του Φίλιπ Τζάνσεν, αναπτύσσοντας παράλληλα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G.

Ο Τζάνσεν δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης οπτικών ινών, την ψηφιοποίηση του τρόπου λειτουργίας της, την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης και την απλοποίηση της δομής της, η BT θα βασίζεται σε ένα πολύ μικρότερο εργατικό δυναμικό και θα μειώσει σημαντικά τη βάση κόστους έως τα τέλη της δεκαετίας του 2020.

Συγκεκρκιμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί από τους 130.000 σε 75.000 έως 90.000 έως το οικονομικό έτος 2030 το αργότερο. Κάποιοι από τους 30.000 εν ενεργεία εργαζομένους της είναι εξωτερικοί συνεργάτες.