Βορειοδυτική Ευρώπη: Ανοικτές οι οδοί μεταφοράς υδρογόνου

Προσύμφωνο υπέγραψαν η Κρατική Εταιρεία Ενέργειας της Ισλανδίας, Landsvirkjun, και ο λιμένας του Ρότερνταμ για την υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας για πιθανές εξαγωγές «πράσινου» υδρογόνου από την Ισλανδία στο Ρότερνταμ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ολλανδικός λιμένας, η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων για την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων σχετικά με τη συνεργασία των δύο μερών αναφορικά με το υδρογόνο.

Ο λιμένας του Ρότερνταμ έχει αναπτύξει ήδη πλάνο, σύμφωνα με το οποίο προσβλέπει στο να καταστεί ο κύριος ευρωπαϊκός λιμένας εισαγωγής υδρογόνου, ενώ συνεργάζεται και με την ολλανδική κυβέρνηση για τον εντοπισμό επιπλέον πιθανών πηγών υδρογόνου.

Παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου στην Ισλανδία

Πρόσφατα, η Landsvirkjun ανακοίνωσε μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη εγκατάστασης παραγωγής υδρογόνου στο Ljósifoss Hydropower Station, περίπου 70 χλμ. έξω από το Ρέικιαβικ. Η διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου από την εν λόγω εγκατάσταση θα είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη και θα επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρόλυσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαδικασία που ακόμη δεν έχει υιοθετηθεί από ολόκληρη τη βιομηχανία, καθώς η παραγωγή υδρογόνου από φυσικό αέριο είναι πιο συνήθης.

Υδρογόνο: καύσιμο με πολλές δυνατότητες

Ωστόσο, η «παραδοσιακή» παραγωγή υδρογόνου έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεδομένων των δυνατοτήτων χρήσης του υδρογόνου τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, ο ολλανδικός λιμένας αναφέρει πως η παραγωγή του πρέπει να γίνεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προς αποφυγή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του λιμένα του Ρότερνταμ, Allard Castelein, δήλωσε: «Η Βορειοδυτική Ευρώπη θα πρέπει να εισάγει μεγάλο όγκο υδρογόνου για να καταστεί περιβαλλοντικά ουδέτερη. Το Ρότερνταμ αποτελεί αυτή τη στιγμή τον κύριο ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης. Εκτιμούμε ότι το υδρογόνο θα διαδραματίσει τον ρόλο του πετρελαίου στο ενεργειακό μείγμα, ενώ θα αποτελέσει σημαντική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Ως εκ τούτου, εξετάζουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής από χώρες που μπορούν να παραγάγουν μεγάλους όγκους υδρογόνου σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως η Ισλανδία».

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ