Βογιατζόγλου Systems – 2019: ‘Αλλη μία εξαιρετική χρήση στο πλούσιο ενεργητικό της

“ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗ” εξέταση – παρουσίαση

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 15,84 εκατ. από 15,28 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 5,8 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 1 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,8 εκατ. ευρώ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 26,66 εκατ. από 23,33 εκατ. ευρώ
 • ΚΕΡΔΗ: 1,04 εκατ. από 1,15 εκατ. ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 1,96 εκατ. από 1,66 εκατ. ευρώ
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές: 0,26 εκατ. από 80 χιολ. ευρώ το 2018.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 11,13 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 1,7600 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 2,4900 ευρώ

Επικοινωνία | Βογιατζόγλου Systems | Αθήνα - Θεσσαλονίκη

 • Στην 10ετία έχει διανείμει στους μετόχους της συνολικά, ποσό που μάλλον ξεπερνά την τρέχουσα αποτίμηση της στο ταμπλό. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ διαχρονικά.
 • Η ΑΓΟΡΑ πάντα την σνομπάριζε και την σνομπάρει, όσοι όμως την επέλεξαν και παρέμειναν έχουν φτιάξει μία κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη περιουσία!!
 • Ev/ebitda: 8,2
 • P/E: 10,7
 • P/bv: 0,71
 • ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ…μάλλον υπό μορφή επιστροφής κ/φ (εκτίμηση δική μας)
 • Η υγιής Καθαρή θέση του Ομίλου, η μικρή εξάρτηση από δανειακά βάρη σε συνδυασμό με την θετική ρευστότητα εξασφαλίζουν στον Όμιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών του.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα  ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,760 1,890 -6,88
30 ημερών 1,760 1,900 -6,38
3 μηνών 1,400 2,000 2,33
6 μηνών 1,400 2,440 -27,27
12 μηνών 1,400 2,440 -17,76