Vodafone: Στην επόμενη τριετία θα καλύψει με δίκτυο 5G το 60% της Ελλάδας

Στα επόμενη τριετία η Vodafone θα καλύψει με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τεχνολογίας 5G το 60% της Ελλάδας ξεκινώντας την εμπορική διάθεση το ά τριμηνο του 2021, αφού η διαγωνιστική διαδικασία για την εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδος, Χάρη Μπρουμίδη, η εταιρεία έχει εγκαίρως επενδύσει στο δίκτυό της ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην ανάπτυξη του 5G μόλις το φάσμα γίνει διαθέσιμο αλλά και να στοιχηθεί πίσω από την οικονομία της γνώσης, αναπτύσσοντας δίκτυα που θα φέρουν νέες δυνατότητες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Αρχικά η διάθεση θα γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρουμίδη, η συγκυρία προσφέρεται για εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν ώστε το 5G να φτάσει και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, φέρνοντας τεχνολογίες αιχμής, όπως το mobile-edge computing και τη διασύνδεση υπερυψηλών σταθερών ταχυτήτων μέσω κινητού δικτύου, αλλά και καινοτομία μέσα από πιλοτικά ανοικτά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης (Open RAN). Σημείωσε πως η ανάπτυξη ενός ανοιχτού δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο ακραίο δίκτυο αποτελεί βασικό στόχο της διεθνούς συμμαχίας Open RAN, στην οποία ο όμιλος Vodafone είναι ιδρυτικό μέλος. Το Open RAN προωθεί πολιτικές για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ανοιχτών και διαλειτουργικών λύσεων στο ραδιοδίκτυο, με ανοιχτά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και ανοίγουν το παιχνίδι για πολλαπλούς προμηθευτές.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., ο Χάρης Μπρουμίδης σημείωσε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι τουλάχιστον 5 από τις 7 προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, και οι άλλες 2 προτεραιότητες γύρω από την ενέργεια και το περιβάλλον προϋποθέτουν τη χρήση νέων “έξυπνων” τεχνολογιών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, προσθεσε, μπορεί να λειτουργήσει ως η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας για να κάνει το άλμα της προς το αύριο, να καλύψει τα κενά ανταγωνιστικότητας και να εξισορροπήσει τις οικονομικές απώλειες που έχουν προκληθεί από την πανδημία. “Τρεις πυλώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτήν την προσπάθεια: η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G και σε απομακρυσμένες περιοχές, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του κράτους, και η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων”, είπε ο πρόεδρος της Vodafone.

Τέλος, για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων σημείωσε πως η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και να εκτοξεύσει την ανταγωνιστικότητά τους, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον, καλύτερες τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες, αλλά και βοηθώντας τη χώρα να κάνει επιταχύνει την πορεία της προς την ανάκαμψη.

Συμβάλλοντας σε αυτόν τον σκοπό, η Vodafone κινητοποιήθηκε άμεσα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσέφερε για τρεις μήνες δωρεάν όλο το χαρτοφυλάκιο των Smart Business υπηρεσιών, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική εμπορική επιτυχία. “Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας – περίπου οι μισές επιχειρήσεις της χώρας έχουν έως και 9 εργαζόμενους και σχεδόν το 90% απασχολεί λιγότερους από 50″ είπε και προσθεσε πως ” στρατηγικός στόχος της Vodafone είναι να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις όλα τα τεχνολογικά εφόδια ώστε να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, διότι η πανδημία τις έχει πλήξει σχεδόν στο σύνολό τους – και η ψηφιοποίησή τους δημιουργεί ένα μεγάλο πεδίο ανάπτυξης για αυτές”.