Βιοτέρ: Στις 29 Απριλίου τα αποτελέσματα χρήσης 2020

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χ.Α.Α. δημοσιοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο της για το έτος 2021.

–             Πέμπτη 29 Απριλίου 2021:

Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών στοιχείων και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α.

–             Πέμπτη 29 Απριλίου 2021:

Ανάρτηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

–             Παρασκευή 3 Σεπτέμβριου 2021:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2020.

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, ενημερώνοντας εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.Α.