Βιοτέρ: Πώληση μετοχών από τον κ. Γ. Μαυροσκότη

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 3/9/2018 σε πώληση 90.000 μετοχών συνολικής αξίας 11.430,00 €.

Αθήνα, 4/9/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.