ΒΙΟΤΕΡ: Πώληση μετοχών από κ. Βέλλιο Δημήτριο

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ενημερώνει ότι έλαβε στις 12/04/2021 γνωστοποίηση από τον μέτοχο και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014) κ. ΒΕΛΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ότι στις 12/04/2021 προέβη  σε πώληση 1.700 μετοχών, συνολικής αξίας 799 €.