Βιοτέρ: Πώληση 90.000 μετοχών από κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 22/8/2018 σε πώληση 90.000 μετοχών συνολικής αξίας 8.775,00 €.

Αθήνα, 24/8/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.