Βιοτέρ: Πώληση 80.000 μετοχών από τον κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 31/8/2018 σε πώληση 80.000 μετοχών συνολικής αξίας 8.560,00 €.