Βιοτέρ: Πώληση 70.000 μετοχών από κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 29/8/2018 σε πώληση 70.000 μετοχών συνολικής αξίας 8.400,00 €.

Αθήνα, 30/8/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.