Βιοτέρ: Πώληση 60.000 μετοχών από τον κ. Γεώργιο Μαυροσκότη

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 30/8/2018 σε πώληση 60.000 μετοχών συνολικής αξίας 6.420,00 €.

Αθήνα, 31/8/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.