Βιοτέρ: Πώληση 30.900 μετοχών από κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 2/8/2018 σε πώληση 30.900 μετοχών συνολικής αξίας 2.750,10 €.

Αθήνα, 3/8/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.