Βιοτέρ: Πώληση 30.000 μετοχών από κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν. 3340/2005 προέβη στις 24/07/2018 σε πώληση 30.000 μετοχών συνολικής αξίας 3.330,00 €

Αθήνα, 25/07/2018

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.