Βιοτέρ: Πώληση 30.000 μετοχών από κ. Μαυροσκότη Γεώργιο

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 10/01/2019 σε πώληση 30.000 μετοχών, συνολικής αξίας 2.250,00 €.

Αθήνα, 11/01/2019

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.