ΒΙΟΤΕΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής προϊσταμένου λογιστηρίου

Η εταιρεία «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι ο κ. Τσιγαρίδας Ηλίας του Αθανασίου αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Λογιστηρίου μετά τη λύση της συνεργασίας  με τον κον Μηλίγκο Γεώργιο του Περικλή.

Αθήνα, 14/06/2024

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.

ΒΙΟΤ