Viohalco S.A.: Αποτιμάται κάτι λιγότερο από 800 εκατ. ευρώ (!) αν αφαιρέσουμε την αξία της Noval Property

Viohalco S.A. / Noval Property

  • Μια επιτυχημένη πορεία για πάνω από 80 έτη μετράει η εταιρεία συμμετοχών Viohalco S.A. (BIO) όπου πρωτοξεκίνησε με το όνομα  Ελληνική Εταιρεία Χαλκού Α.Ε. το 1937 και εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Δεκέμβριο του 1947.

Ο όμιλος διαθέτει σήμερα ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που εστιάζουν σε νέα, καινοτόμα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, εταιρείες τεχνολογίας, engineering, αυτοματισμών και πληροφορικής καθώς και τη Noval Property  τη 2η μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ στο χώρο των ακινήτων.

Ο συγκεντρωτικός ετήσιος κύκλος εργασιών των θυγατρικών του ομίλου Viohalco φτάνουν στο ύψος των 4,4 δισ. ευρώ. Η Noval Property, που πρόσφατα ολοκλήρωσε το νέο εμπορικό συγκρότημα 62.050 τ.μ. με την ονομασία RIVER WEST OPEN συνολικής επένδυσης 30 εκατ. ευρώ διαθέτει άλλα 42 ακίνητα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία τα οποία περιλαμβάνουν κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 453.000 τ.μ. περίπου.

Η αξία αποτίμησης των ακινήτων στη λήξη της χρήσης του 2020 έφτανε τα 364,6 εκατ. ευρώ. Η αιχμή του δόρατος για τον όμιλο Viohalco στο κλάδο των ακινήτων, όπου παρεμπιπτόντως  θα προσφέρει έντονες συγκινήσεις στα επόμενα χρόνια, εμφάνισε στο δύσκολο 2020 όπου ίσχυαν τα κρατικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημικής  κρίσης έσοδα από μισθώματα 13,9 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ ενώ στο τέλος του έτους διέθετε και ταμείο 4,531 εκατ. ευρώ.

  • Η δε σχεδιαζόμενη είσοδος της ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα προσδώσει σημαντικές υπεραξίες στη Viohalco, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δώσει διορθωτική κίνηση της τάξεως του -17% από τα υψηλά του περασμένου Μαΐου των 5,26 ευρώ προσεγγίζοντας πλέον την πολύ ενδιαφέρουσα κεφαλαιοποίηση των 1,16 δισ. ευρώ ή κάτι λιγότερο από 800 εκατ. ευρώ (!) αν αφαιρέσουμε την αξία της Noval Property.


Η  δε μετοχή του ομίλου φαίνεται διαγραμματικά να έχει φτάσει την περιοχή πιθανών επενδυτικών τοποθετήσεων, καθώς λαμβάνει τιμές τόσο κοντά στον ανοδικό στροφέα “R” όσο και μέσα στη σημαντική ζώνη στήριξης των 4,50 με 4,40 ευρώ. Σθεναρή άρνηση περαιτέρω διολίσθησης θα ανάψει το πράσινο φως για μια ανοδική ανάταση προς τα 5,20 με 5 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές.