ΒΕΤΑ Weekender: Εβδομαδιαία σχόλια, κλεισίματα, αποδόσεις δεικτών (06.11.2020)

ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ: Εβδομαδιαία σχόλια, κλεισίματα, αποδόσεις δεικτών (06.11.2020)

……