Βασίλης Ψάλτης: Διανομή μερίσματος από την Alpha Bank το 2024 – Νέο business plan πριν το καλοκαίρι

«Πρόθεσή μας είναι η διανομή μερίσματος το 2024 από τα κέρδη του 2023», δήλωσε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022.

Η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει για το 2023  σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από 9%, δείκτη «κόκκινων» δανείων κάτω του 7% και κέρδη ανά μετοχή 0,23 ευρώ

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση – στα 2,9 δισ. ευρώ – καθώς οι μειωμένες εισροές αντισταθμίστηκαν πλήρως από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές, με τη συνολική οργανική μείωση για το 2022 να διαμορφώνεται σε 400 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Ομίλου, τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώνονται σε 3,1 δισ. ευρώ, παραπάνω από τα μισά αφορούν σε στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 50,5% του συνόλου), ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (43% του συνόλου ή 1,3 δισ. ευρώ).

Η τράπεζα σύμφωνα με τα στελέχη της διοίκησης θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στόχος ο δείκτης NPEs στα τέλη του 2023 να περιοριστεί κάτω από το 7%. «Εξετάζουμε πέραν της οργανικής μείωσης των NPEs μια σειρά από εναλλακτικές μεταξύ αυτών και τα discount pay off», τόνισαν.

Ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης επισημανε πως το νέο business plan, το οποίο θα παρουσιαστεί σε Investor Day πριν το καλοκαίρι, θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. «Αυτό, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κεφαλαιακής μας βάσης σε επίπεδα σταθερά υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος στους μετόχους μας», επισήμανε.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου, σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων σε ποσοστό 20% με 30% το 2024. Όσον αφορά στις παραδοχές του νέου business plan, αυτές βασίζονται σε ένα μέσο επιτόκιο 2,8%,  με τις προθεσμιακές καταθέσεις να διαμορφώνονται στο 45% του συνόλου των καταθέσεων, στις οποίες θα «περάσει» το 50% της αύξησης.

Τα MREL

Μία ή δύο εκδόσεις μέσα στον χρόνο υπολογίζει η τράπεζα, με στόχο την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Όπως, ωστόσο, τόνισε η διοίκηση, η έξοδος στις αγορές δεν αναμένεται νωρίτερα από το β’ εξάμηνο του 2023, ως απόρροια των συνθηκών σε μακροοικονομικό επίπεδο.

«Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές δεν υπάρχει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα καμία απόφαση έκδοσης, ωστόσο θα γίνονται σε τακτικά διαστήματα 1 με 2 εκδόσεις το χρόνο. Για φέτος η όποια τέτοιου τύπου κίνηση θα γίνει εντός του β’ 6μηνου» επεσήμαναν

Η Alpha Bank προχώρησε σε αποπληρωμή ρευστότητας, ύψους δύο δισ. ευρώ, την οποία είχε αντλήσει, μέσω πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO)με τη διοίκηση να σημειώνει πως προτίθεται να προχωρήσει σε ακόμη μία αποπληρωμή αντίστοιχου ύψους το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας τυχόν «παράθυρο» στην αγορά.