Βασιλείου (Eurobank): Τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν προαπαιτούμενο αλλά κοινό στόχο

Το γεγονός πως τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν προαπαιτούμενο αλλά κοινό στόχο, τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας υπογράμμισε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking κατά την ομιλία του στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Κωνσταντίνου Βασιλείου

– Η μετάβαση είναι η λέξη-κλειδί, αφού τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο.

– Σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο, τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν προαπαιτούμενο αλλά κοινό στόχο, τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

– Ο στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους πελάτες μας και παράλληλα να είμαστε οι αρωγοί της προσπάθειάς τους, παρέχοντας τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις για το de-carbonization. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank δεν θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τους πελάτες που ανήκουν σε κλάδους υψηλών εκπομπών, αλλά θα τους βοηθήσει και θα τους καθοδηγήσει ώστε να θέσουν την ESG μετάβαση ως προτεραιότητα της στρατηγικής τους.

– Πρέπει να τονίσουμε ότι οι προσδοκίες μας αυξάνονται. Συγκεκριμένα, προσδοκούμε ότι οι πελάτες μας θα αξιολογήσουν και θα καταγράψουν τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου και τις ESG επιδόσεις. Προσδοκούμε επίσης πως θα αντιληφθούν πού βρίσκονται σήμερα, θα αναπτύξουν ένα σχέδιο για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και στη συνέχεια θα κάνουν επενδύσεις για να σημειώσουν πρόοδο στο σχέδιο αυτό.

– Προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στους πελάτες μας για τη μετάβαση στο net-zero (μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα), δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευσή και στην ευαισθητοποίησή τους, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων/χρηματοδοτήσεων, που συχνά συνοδεύονται από κάποιο κίνητρο για να ενθαρρύνουμε τους πελάτες να επιταχύνουν τις ESG στρατηγικές τους.

– Ωστόσο, το κίνητρο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς οι περισσότεροι από τους πελάτες μας κατανοούν πλήρως τη σημασία της ενσωμάτωσης του ESG στις στρατηγικές τους. Συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται την επίδραση που θα έχει το ESG στη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους μακροπρόθεσμα, δεδομένης της ταχέως αυξανόμενης πίεσης των καταναλωτών και των επενδυτών καθώς και το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

– Έχουμε δει σημαντικό αριθμό ελληνικών εταιρειών να αντλούν κεφάλαια στην αγορά τη προηγούμενη χρονιά, μέσω εκδόσεων green bonds και sustainability linked bonds, κάτι που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν να δεσμεύονται σοβαρά από τις αρχές ESG.

– Υπάρχει λόγος που το αποκαλούμε μετάβαση. Αποτελεί μια διαδικασία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται χρόνο και επομένως απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο ευελιξίας από τους επενδυτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ρυθμιστικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, το EU Taxonomy συμπεριλαμβάνει ορισμένες δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου ως μεταβατικές πράσινες δραστηριότητες, μια κίνηση που έχει σκοπό να μας εξασφαλίσει τον χρόνο που χρειαζόμαστε πριν μεταβούμε πλήρως στην πράσινη ενέργεια. Ωστόσο σίγουρα, η ευελιξία δεν θα πρέπει να θεωρείται ως δικαιολογία για τη μη μετάβαση και τη μη επίτευξη του τελικού στόχου.