Βαρβαρέσος: Ζημίες 2,27 εκατ. ευρώ το 2017

Ζημίες 2,27 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Βαρβαρέσος το 2017, έναντι ζημιών 1,96 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2017 διαμορφώθηκε σε 19,35 εκατ. ευρώ έναντι 18,97 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, ήταν δε αυξημένoς κατά 2%.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 13,40 εκατ. ευρώ ποσοστό 69,25% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017 ανήλθαν σε ζημίες 287,99 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 217,26 χιλ. ευρώ του 2016. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 802,24 χιλ. ευρώ έναντι 910,61χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.